Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/226 Rekurs starozak[onnego] Izraela Szafir, przedsiębiorcy budowy stajen wojskowych w Lublinie [o należność pieniężną] 1833-1836 0
1/185/0/1/227 Względem sprawy Wincentego Przesmyckiego przeciwko skarbowi publicznemu o pretensje z dostawy soli z Wieliczki i Podgórza do Częstochowy 1835-1837 0
1/185/0/1/228 Względem sprawy Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów przeciwko Andrzejowi Potapeńce, entreprenerowi drogi bitej na trakcie Kalisko - Poznańskim 1830-1837 0
1/185/0/1/229 Sprawa rekursowa [entreprenera] Jana Strzyżewicza przeciwko Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego o [należne mu] złp 3409 gr 12 za zdjęcie i przeniesienie kosztów przy drogach: Młocińskiej, Bielańskiej i Marymonckiej 1837 0
1/185/0/1/230 Względem sprawy Józefa Mix, b. entreprenera budowy drogi bitej na trakcie Brzesko - Litewskim, przeciwko Dyrekcji Dróg i Mostów [o należności za ''uplantowanie i udarnienie" drogi między Miłosną a Janówkiem] 1824-1837 0
1/185/0/1/231 Względem sprawy z rekursu Salomona Abrahamsohna [vel. Abramsohn] i innych entreprenerów budowy drogi na trakcie Kalisko - Poznańskim przeciwko Prokuratorii Jeneralnej na rzecz Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów działającej [o należności za budowę tejże dro 1836-1837 0
1/185/0/1/232 Sprawa z rekursu Grzegorza Bielskiego, przedsiębiorcy dostawy drzewa dla b. wojska polskiego, przeciwko Prokuratorii Jeneralnej w Król[estwie] Polskim o zwrot sążni drzewa 5721, szczap 36 lub zapłacenie skarbowi sumy złp 67 608 gr 23 1835-1839 0
1/185/0/1/233 Sprawa z rekursu Jerzego Sonnenberg, kowala, przeciwko Prokuratorii Jeneralnej w Król[estwie] Pol[skim] na rzecz pułku huzarów działającej o zwrot złp 5000 dla tegoż pułku za niedostateczne wykończenie półfurek 1840-1841 0
1/185/0/1/234 Sprawa z rekursu Prokuratorii Jeneralnej przeciwko Barthélemy de Fauché, b. entreprenerowi utrzymania czystości w zabudowaniach wojskowych w Warszawie, o zwrot kasie wojskowej złp 65 016 1839-1845 0
1/185/0/1/235 Sprawa z rekursu Prokuratorii Jeneralnej przeciwko [entreprenerowi] Karolowi Pachalemu i sukcesorom Fajbla Markusa Weingott [właściciela domów w Kaliszu, kaucjonariusza Pachalego, o nadużycia przy budowie budynku pocztowego w tymże mieście] 1840-1841 0
1/185/0/1/236 Sprawa z rekursu Prokuratorii Jeneralnej przeciwko [dziedzicowi dóbr Korzeniste] Stanisławowi Kisielnickiemu o złp 1254 gr 15 za nadebrane drzewo [na budowę 6 domów fabrycznych w Łomży] 1840-1842 0
1/185/0/1/237 Zaskarżenie przeciwko [Janowi] Kozłowskiemu, b. członkowi Komisji, pretensje wojskowe sprawdzającej [o wykroczenia w urzędowaniu] 1830-1833 0
1/185/0/1/238 Zaskarżenie przeciwko Ładzie, b. podprefektowi pow. łęczycko-zgierskiego [o wykroczenia służbowe] 1822-1834 0
1/185/0/1/239 Zaskarżenia przeciwko urzędnikom [nadleśnictwa pilwiskiego] przez Godlewskiego, dziedzica dóbr Fredy, czynione [o krzywdy i gwałty dokonane na włościanach z tychże dóbr] 1823-1833 0
1/185/0/1/240 Zaskarżenie przeciwko Wardęskiemu, b. prezydentowi m. Łowicza [o nadużycie władzy] 1833 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.