Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/241 Względem sprawy Tadeusza Kossakowskiego referendarza stanu, b. prezydenta w m. Lublinie, o nadużycia w urzędowaniu obwinionego 1837-1838 0
1/185/0/1/242 Względem sprawy Kazimierza Łagiewnickiego, b. komisarza skarbowego w b. Komisji Województwa Lubelskiego, o nadużycia w urzędowaniu obwinionego 1838-1840 0
1/185/0/1/243 Sprawy allewiacyjne: 1. włościan wsi Goźlin Górny, Mały i Podleśny [z powodu wylewu Wisły]; 2. włościan wsi Popławy [z powodu gradobicia]; 3. dóbr Kraszkowice [z powodu pożaru]; 4. folwarku Kuczbork [z powodu pożaru] ostatecznie przez Radę Stanu rozstrzyg 1827-1836 0
1/185/0/1/244 Sprawy allewiacyjne: 1. folwarku Celejów [z powodu wylewu Wisły]; 2. dóbr Janowice [z tegoż powodu]; 3. włościan wsi Wierzbna [powodu gradobicia]; 4. plebanii Osiek oraz włościan do niej należących [z powodu wylewu Wisły]; 5. folwarków: Bolesławiec, Wiewi 1829-1837 0
1/185/0/1/245 Sprawa allewiacyjna włościan wsi: Kuźnica, Wymysłów, Piaski, Kajetanowice, Kąty i Garnek klęską gradobicia w r. 1829 dotkniętych 1837 0
1/185/0/1/246 Sprawa allewiacyjna włościan ekonomii Częstochowa, klęską gradobicia w r. 1817 i 1818 wydarzonego, uszkodzonych 1826-1837 0
1/185/0/1/247 Sprawa allewiacyjna Ksawerego Boskiego, dziedzica dóbr Bobrowniki, klęską gradobicia w r. 1828 dotkniętych 1829-1837 0
1/185/0/1/248 Sprawy allewiacyjne dóbr: 1. Zagościńca [z powodu strat poniesionych w wojnie 1831 r.]; 2. Koneck [z tegoż powodu]; 3. w sprawie m. Inowłodza o przeciążenie w kontyngencie liwerunkowym; 4. dworu i włościan dóbr Czarna i Wólka Czarnińska [z powodu strat wo 1829-1837 0
1/185/0/1/249 Sprawy allewiacyjne: 1. folwarku dóbr Szczekarków i Wrzelów [z powodu wylewu Wisły]; 2. dóbr Rakołupy [i innych z powodu gradobicia]; 3. dóbr Rudnik i Majdan [również z powodu gradobicia]* 1828-1837 0
1/185/0/1/250 Względem sprawy allewiacyjnej włościan wsi: Kochowa, Ostrowa, Podłęża, Przewozu, Powiśle, Budy Podłęskie, wylewem Wisły r. 1828 uszkodzonych 1829-1836 0
1/185/0/1/251 Sprawy allewiacyjne dóbr: Zborów, Dobrzyniec Mały, Siarki, Gniazdowice, Psary, Skubiki i Płaszczynów [które poniosły straty z powodu gradobicia] ostatecznie rozstrzygnięte 1828-1837 0
1/185/0/1/252 Sprawy allewiacyjne, ostatecznie przez Radę Stanu rozstrzygnięte dóbr włościan wsi Konarzewa [którzy ponieśli straty z powodu gradobicia] 1830-1837 0
1/185/0/1/253 Względem sprawy allewiacyjnej włościan ekonomii Głodowo, klęską gradobicia w r. 1829 wydarzonego uszkodzonych 1830-1837 0
1/185/0/1/254 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Bobin z przyległościami: Lekszyce* i Wolwanowice, klęską gradobicia w r. 1829 wydarzonego uszkodzonych 1830-1838 0
1/185/0/1/255 Względem sprawy allewiacyjnej włościan dóbr rządowych Przemiarowo, klęską gradobicia w r. 1829 uszkodzonych 1833-1837 0
1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.