Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/256 Względem dwóch spraw allewiacyjnych dóbr Glinianka: 1. z powodu gradobicia w r. 1829 wydarzonego; 2. z przyczyny klęski wojny w r. 1831 1830-1837 0
1/185/0/1/257 Sprawa allewiacyjna dóbr Mikorzyna [z powodu pożaru] 1828-1837 0
1/185/0/1/258 Sprawa z rekursu hr. Józefa Małachowskiego, dziedzica dóbr Siemienia, o allewiację dla folwarku Glinny Stok, z powodu pożaru w r. 1834 wydarzonego 1836-1837 0
1/185/0/1/259 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Józefów, folwarku Kaliszany [z powodu wylewu Wisły i gradobicia] 1829-1836 0
1/185/0/1/260 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Bystrzycy, Sobianowice, klęską wojny 1831 r. dotkniętych 1834-1837 0
1/185/0/1/261 Względem sprawy allewiacyjnej dziedzica dóbr Lipków, klęską wojny w r. 1831 uszkodzonych 1836-1837 0
1/185/0/1/262 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Dawidy, do ks. ks. Misjonarzy św. Krzyża należących, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1836-1837 0
1/185/0/1/263 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Stodzewa i Paryszewa*, klęską wojny 1831 r. dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/264 Względem sprawy allewiacyjnej właściciela wsi Seroczki a zarazem dzierżawcy wsi rządowych Gąsin i Ostrowąs oraz włościan tychże wsi, klęską wojny 1831 r. dotkniętych 1834-1837 0
1/185/0/1/265 Względem sprawy allewiacyjnej dworu i włościan dóbr Zajezierze*, klęską wylewu Wisły w r. 1830 dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/266 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku i gromady wsi Brzozowicy, klęską gradobicia w r. 1829 uszkodzonych 1830-1837 0
1/185/0/1/267 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku wsi Goźlin, wylewem Wisły w r. 1828 uszkodzonego 1829-1837 0
1/185/0/1/268 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku Woli Ręczajskiej, klęską wojny r. 1831 dotkniętego 1833-1837 0
1/185/0/1/269 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Michałowice, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/270 Sprawa allewiacyjna folwarku Unisławice [z przyległościami, dotkniętego wojną r. 1831] 1834-1837 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.