Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/271 Sprawa allewiacyjna dóbr Kłudno* [z powodu strat poniesionych w czasie wojny r. 1831] 1836-1837 0
1/185/0/1/272 Względem sprawy allewiacyjnej Józefa Chrzanowskiego, dzierżawcy dóbr Rokitno, Chruślin, Łaźniew, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1834-1837 0
1/185/0/1/273 Sprawa allewiacyjna dóbr Łowiczka [z powodu strat poniesionych w czasie wojny r. 1831] 1833-1837 0
1/185/0/1/274 Względem sprawy allewiacyjnej właściciela dóbr Wulne z przyległościami, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1834-1837 0
1/185/0/1/275 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Zakrzewia*, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1836 0
1/185/0/1/276 Względem sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Mlęcin, klęską wojny w r. 1831 dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/277 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Wola i Czyste, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1833-1836 0
1/185/0/1/278 Sprawa allewiacyjna dóbr Śmiłowice 1836-1837 0
1/185/0/1/279 Względem sprawy allewiacyjnej dworu i włościan dóbr Dęblina, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1836-1837 0
1/185/0/1/280 Sprawa allewiacyjna folwarku Wólki Kozłowskiej i Kozły, pożarem w r. 1827 uszkodzonego 1828-1836 0
1/185/0/1/281 Sprawa allewiacyjna dóbr Wola Cygowska i Retków, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1836-1837 0
1/185/0/1/282 Sprawa allewiacyjna z rekursu [Michała] Żukowskiego, właściciela dóbr Cisie, klęską wojny r. 1831 uszkodzonych 1833-1837 0
1/185/0/1/283 Sprawa allewiacyjna dóbr Falenty i Raszyn, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1834-1837 0
1/185/0/1/284 Sprawa allewiacyjna z rekursu Łucji Słubickiej, dziedziczki dóbr Piaski, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1834-1837 0
1/185/0/1/285 Względem sprawy allewiacyjnej dworu i włościan dóbr Ratoszyna, Jeżowa i Chodla, klęską gradobicia w r. 1827 uszkodzonych 1830-1837 0
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.