Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/16 Korespondencje z Departamentem do Interesów Polskich w Petersburgu w przedmiocie projektów Rady Stanu 1834 0
1/185/0/1/17 Deputacja z Rady Stanu wysłana do Petersburga dla asystowania wzniesieniu pomnika dla wiekopomnej pamięci Aleksandra cesarza 1833-1834 0
1/185/0/1/18 Dowody uskutecznionych wydatków na potrzeby kancelarii w roku 1833 [1834, 1835, 1836] 1833-1836 0
1/185/0/1/19 Dowody na uskutecznione wydatki kancelarii Rady Stanu za rok 1837 [1838- 1840] 1837-1840 0
1/185/0/1/20 Zawiadomienia członków Rady Stanu o przedmiotach dyskusji 1833-1834 0
1/185/0/1/21 Protokoły [przesłanki] posiedzeń Rady Stanu, przesłane ministrowi, sekretarzowi stanu 1833-1842 0
1/185/0/1/22 Konstytucje dla Wolnego Miasta Krakowa i statut organiczny dla Uniwersytetu Krakowskiego [pisma przesyłkowe Rady Administracyjnej] 1833-1835 0
1/185/0/1/23 Względem ułożenia list stanów służby urzędników w Królestwie Polskim 1833-1845 0
1/185/0/1/24 Rozporządzenia dotyczące wewnętrznego porządku kancelarii Rady Stanu 1836 0
1/185/0/1/25 Względem oznaczenia czasu, na jaki urlopy z pensją udzielane być mogą 1837 0
1/185/0/1/26 Zawiadomienia o wyjeździe gen. lejtnanta [Jewgienija] Gołowina 1837 0
1/185/0/1/27 Względem wychodzić mającej "Gazety Rządowej" w Królestwie 1837-1839 0
1/185/0/1/28 Względem zmiany nazwisk dotychczasowych województw na gubernie oraz że gubernatorami cywilnymi mają się odtąd nazywać prezesi 1837-1844 0
1/185/0/1/29 Skład Komisji Emerytalnej przy Radzie Stanu 1836-1846 0
1/185/0/1/30 Względem interesów byłej Delegacji Administracyjnej dotyczących [m. in. informacja o przechowywaniu akt I Rady Stanu Królestwa Polskiego i byłej Delegacji Administracyjnej w Archiwum Rady Administracyjnej] 1834-1840 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.