Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/286 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku Wolica i Polowa Karczma, klęską nieurodzaju w r. 1832 uszkodzonych 1833-1837 0
1/185/0/1/287 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Górce, klęską nieurodzaju [w] r. 1832 dotkniętych 1836-1837 0
1/185/0/1/288 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku dóbr Straszewo, klęską nieurodzaju w r. 1832 uszkodzonych 1836-1837 0
1/185/0/1/289 Względem sprawy allewiacyjnej folwarków: Dęblina, Bobrowniki, Wymysłów, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/290 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku Chocenek, klęską nieurodzaju w r. 1831 uszkodzonego 1834-1837 0
1/185/0/1/291 Względem sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Glinki, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/292 Względem sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Siennice, klęską gradobicia w r. 1834 dotkniętych 1836-1847 0
1/185/0/1/293 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku ks. ks. augustianów krasnostawskich, klęską wojny r. 1831 uszkodzonego* 1836-1837 0
1/185/0/1/294 Sprawa allewiacyjna dóbr Kozłowa w woj. podlaskim 1833-1837 0
1/185/0/1/295 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Baranowa, klęską wojny w r. 1831 dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/296 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Janiszkowice, klęską wojny 1831 r. dotkniętych 1833-1837 0
1/185/0/1/297 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku dóbr Lesiów, klęską gradobicia w 1834 r. uszkodzonych 1836-1837 0
1/185/0/1/298 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku Kaleń, klęską gradobicia w r. 1826 dotkniętych 1830-1837 0
1/185/0/1/299 Względem sprawy allewiacyjnej folwarku wsi Siewiersk, klęską wojny r. 1831 dotkniętego 1836-1837 0
1/185/0/1/300 Względem sprawy allewiacyjnej dóbr Opacz Duża i Mała, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1836-1837 0
1 2 3 4 ... 18 19 20 21 22 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.