Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/31 Akta ogólne, dotyczące korespondencji z władzami oraz podań w przedmiotach sporów jurysdykcyjnych i spraw administracyjnych* 1834-1845 0
1/185/0/1/32 Względem nadesłania corocznie listy urzędników od III do VI klasy z oznaczeniem ich stopni, zasług i posiadanych orderów [m. in. spisy urzędników Rady Stanu i stan służby sekretarza stanu Karola Brodowskiego] 1837-1842 0
1/185/0/1/33 Względem zaskarżenia Jana Krzyżanowskiego, byłego nadleśnego Leśnictwa Ostrołęka, przeciwko Janowi Ciechanowskiemu, sekretarzowi generalnemu w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 1838 0
1/185/0/1/34 Względem zaskarżenia przez Marcina Wyrzykowskiego [mieszkańca m. Biała] przeciwko urzędnikom sądownictwa w guberniach podlaskiej i lubelskiej 1836-1837 0
1/185/0/1/35 Względem iluminacji w dni galowe 1837 0
1/185/0/1/36 Względem golenia przez urzędników wąsów 1837 0
1/185/0/1/37 Względem próśb przez urzędników podawanych do tronu 1837 0
1/185/0/1/38 Względem zasięgania przez władze w różnych przedmiotach wiadomości i opinii o różnych urzędnikach 1834-1840 0
1/185/0/1/39 Podania nie należące do Rady Stanu sekretarzowi stanu przy Radzie Administracyjnej przesłane 1833-1842 0
1/185/0/1/40 Względem orderów, gratyfikacji, podarunków oraz arend, urzędnikom Rady Stanu udzielonych, jak niemniej rozmaitych godności 1838-1841 0
1/185/0/1/41 Akta ogólne, dotyczące sprawozdania z czynności władz rządowych 1834-1841 0
1/185/0/1/42 Względem wykazu przedmiotów przez kancelarię Rady Stanu załatwianych, dyrektorowi Kancelarii Księcia Namiestnika Królestwa przesyłanych 1838-1842 0
1/185/0/1/43 Względem skasowania wyrazów: Skarb publiczny, służba publiczna 1838 0
1/185/0/1/44 Względem korespondencji z Biurem Topograficznym 1838 0
1/185/0/1/45 Względem papieru z fabryki Banku Polskiego Jeziorny 1839 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.