Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/496 Sprawa allewiacyjna włościan wsi Otwock Wielki, Nadbrzeż, Rosłonki, Ostrowca i Kępa Świderska w obw. stanisławowskim gub. mazowieckiej, wylewem Wisły r. 1839 uszkodzonych 1840-1841 0
1/185/0/1/497 Sprawa allewiacyjna dworu i włościan dóbr Janików obw. radomskiego gub. sandomierskiej, z powodu wylewu Wisły w r. 1839 wydarzonego 1841 0
1/185/0/1/498 Sprawa allewiacyjna dworu dóbr Kozienice i Świerze Dolne oraz włościan wsi: Nowa Wieś, Opatkowice, Dąbrówka, Holendry, Wymysłów, Cudów, Wójtostwo, Stara Wieś, Przewóz i Kociołki, klęską wylewu rz. Wisły i gradobicia w r. 1839 wydarzoną dotkniętych 1840-1841 0
1/185/0/1/499 Sprawa allewiacyjna folwarków: Góra i Suchocin w gub. mazowieckiej, klęską wylewu rz. Wisły i gradobicia w miesiącu sierpniu 1839 r. dotkniętych 1840 0
1/185/0/1/500 Sprawa allewiacyjna folwarku Glinki oraz wsi Glinki, Kępa Gliniecka i Kępa Pijarska w gub. mazowieckiej obw. stanisławowskim, z powodu wylewu Wisły dnia 4/16 sierpnia 1839 1840 0
1/185/0/1/501 Sprawa allewiacyjna folwarku Naborowo obw. płockiego, klęską pożaru r. 1835 dotkniętych 1839-1840 0
1/185/0/1/502 Sprawa allewiacyjna folwarku Sobiekursk w gub. mazowieckiej, z powodu wylewu Wisły w r. 1839 1840-1841 0
1/185/0/1/503 Sprawa allewiacyjna włościan dóbr Niekisiałka Mała w gub. krakowskiej, klęską gradobicia w r. 1830 dotkniętych 1841 0
1/185/0/1/504 Sprawa allewiacyjna dworu dóbr suprymowanych Taraski w gub. sandomierskiej, klęską pożaru w r. 1836 dotkniętych 1836-1842 0
1/185/0/1/505 Względem sprawy allewiacyjnej probostwa, dworu i włościan wsi Siennicy Różanej, klęską gradobicia w r. 1833 uszkodzonych 1836 0
1/185/0/1/506 Sprawa allewiacyjna folwarku Rudnik, tudzież wsi Rudnik i Majdan [Skotnicki], klęską gradobicia w r. 1828 dotkniętych 1829-1836 0
1/185/0/1/507 Sprawa allewiacyjna dóbr Łubnice, a mianowicie: Budziska*, Czarzyzna, Czarna i Przeczów, wylewem Wisły w r. 1828 uszkodzonych, tudzież dóbr Chodcza, klęską pożaru w r. 1826 dotkniętych 1830-1840 0
1/185/0/1/508 Sprawa allewiacyjna dóbr Woli Skromowskiej w gub. lubelskiej, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1837-1838 0
1/185/0/1/509 Sprawa allewiacyjna folwarków Chodeczek, Kromszewice, Prosno, klęską wojny r. 1831 dotkniętych 1837-1838 0
1/185/0/1/510 Sprawa allewiacyjna dóbr Świątniki w obw. kujawskim, gradobiciem i wylewem wody w r. 1837 uszkodzonych 1839-1840 0
1 2 3 4 ... 33 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.