Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/511 Sprawa allewiacyjna dziedzica dóbr Kleszewskich [Pawła Grąbczewskiego] w obw. pułtuskim klęską wojny r. 1831 dotkniętych [rekurs od wyroku Sądu Administracyjnego woj. płockiego] 1836-1837 0
1/185/0/1/512 Pismo Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do Rady Stanu w sprawie wyroku Sądu Administracyjnego woj. płockiego z r. 1828, dotyczącego allewiacji w podatkach dla dóbr Kuczbork w woj. płockim z powodu pożaru 1836 0
1/185/0/1/513 Uchylenie rekursu dziedzica dóbr Piaski Wielkie od wyroku Sądu Administracyjnego I instancji gub. lubelskiej w sprawie odszkodowania za straty poniesione z powodu wojny 1831 1837 0
1/185/0/1/514 Sprawa [Józefa] Patockiego przeciwko Urzędowi Municypalnemu m. Lublina o wymagane nad prawo podatki 1820-1836 0
1/185/0/1/515 Względem sprawy włościan gromad Matławka i Kopsodzie o przeciążenie w opłacie kontyngensu liwerunkowego 1835-1837 0
1/185/0/1/516 Sprawa mieszkańców m. Inowłodza nad rzeką Pilicą o przeciążenie ich w opłacie kontyngensu liwerunkowego 1830-1837 0
1/185/0/1/517 Względem przeciążenia w kontyngensie liwerunkowym probostwa w Rączkach oraz folwarku i wsi Nieszki obw. augustowskiego 1837-1845 0
1/185/0/1/518 Względem sprawy księdza Józefa Juszyńskiego, plebana goźlickiego, o przeciążenie go w opłacie kontyngensu liwerunkowego 1829-1837 0
1/185/0/1/519 Względem przeciążenia w opłacie kontyngensu liwerunkowego folwarku Pękiny w gub. augustowskiej 1829-1837 0
1/185/0/1/520 Względem podania mieszkańców wsi Barzdy w gub. augustowskiej, klęską pożaru w 1834 r. dotkniętych, o rozłożenie im czynszu na lat pięć 1837 0
1/185/0/1/521 Względem sprawy kolonii Cisówek w gub. augustowskiej o przeciążenie w opłacie kontyngensu liwerunkowego 1837-1838 0
1/185/0/1/522 Względem sprawy piwowarów warszawskich przeciwko skarbowi publicznemu o uwolnienie tychże od opłaty młynowego 1825-1838 0
1/185/0/1/523 Względem sprawy starozakonnych mieszkańców na Podzamczu w mieście Lublinie przeciwko skarbowi publicznemu o uwolnienie ich od opłaty czynszu 1826-1838 0
1/185/0/1/524 Względem sprawy z rekursu mieszkańców m. Łaskarzewa w gub. podlaskiej przeciwko skarbowi publicznemu Królestwa Polskiego o uwolnienie ich od podatku Subsidium Charitativum rocznie złp 399 gr 14 wynoszącego 1836-1839 0
1/185/0/1/525 Sprawa z rekursu dozoru bóżniczego m. Wyszogrodu w gub. płockiej przeciwko skarbowi Królestwa Polskiego o uwolnienie od opłat rozmaitych 1839-1840 0
1 2 3 4 ... 30 31 32 33 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.