Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/526 Względem podania Stanisława Mielęckiego, dziedzica dóbr Dzietrzkowice w obw. wieluńskim, gradobiciem w r. 1823 uszkodzonych 1837-1838 0
1/185/0/1/527 Względem podania starozakonnego M[endla] Weintraub, o upoważnienie go do zapozwania skarbu za odmówienie zatwierdzenia licytacji na dostawę żywności dla więźniów, w Lublinie i Janowie odbytej 1838-1839 0
1/185/0/2/528 Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego 1833-1836 0
1/185/0/2/529 Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego 1837-1839 0
1/185/0/2/530 Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego 1840-1841 0
1/185/0/2/531 Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego 1833-1836 0
1/185/0/2/532 Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego 1837-1838 0
1/185/0/2/533 Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego 1839-1841 0
1/185/0/2/534 Żurnaly zasiedanij Gosudarstwiennogo Sowieta Carstwa Polskogo [Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego] 1833-1834 0
1/185/0/2/535 Żurnaly zasiedanij Gosudarstwiennogo Sowieta Carstwa Polskogo [Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego] 1835-1836 0
1/185/0/2/536 Żurnaly zasiedanij Gosudarstwiennogo Sowieta Carstwa Polskogo [Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego] 1837 0
1/185/0/2/537 Żurnaly zasiedanij Gosudarstwiennogo Sowieta Carstwa Polskogo [Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego] 1838-1839 0
1/185/0/2/538 Żurnaly zasiedanij Gosudarstwiennogo Sowieta Carstwa Polskogo [Protokoły posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego] 1840-1841 0
1/185/0/2/539 Fragment protokołu posiedzenia Rady Stanu w sprawach: dóbr narodowych, szlachectwa i znaków honorowych b.d. 0
1/185/0/3/540 [Dziennik podawczy Rady Stanu Królestwa Polskiego. Nry: 1-1399] 1833-1838 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.