Archival resources online szukajwarchiwach.pl

II Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1807-1853
- brak danych - 1807 - 1853
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
rosyjski
francuski
inwentarz drukowany Yes oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 1976
II Rada Stanu utworzona w 1832 r. nie obejmowała już Rady Administracyjnej. Przewodniczył jej namiestnik, a członkami byli dyrektorzy główni prezydujący w komisjach rządowych i mianowani radcy stanu. Rada miała charakter przede wszystkim organu opiniodawczego w sprawach ustawodawczych , kontrolnego w stosunku do rządu Królestwa, zachowała też niektóre uprawnienia sądownicze I Rady Stanu. II Rada Stanu został zlikwidowana w 1841 r. Archiwum dzieli się na akta spraw, protokoły posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu i pomoce kancelaryjne. Akta spraw składają się z akt sekcji o dość niekonsekwentnej strukturze, skutkiem reorganizacji, jakie przechodził urząd. Sekcja I: Akta ogólne (normatywy, akta urzędników, sprawy konsultantów zagranicznych w Warszawie i in.). Sekcja II: akta Wydziału Sprawiedliwości, Sekcja III: akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, Sekcja IV: akta Wydziału Przychodów i Skarbu, Sekcja V: akta przyznawania tytułów honorowych, spraw heraldycznych, Sekcja I (a,b): akta spraw jurysdykcyjnych (głównie sporów między władzami administracyjnymi a sądowniczymi), Sekcja II a,b-a: sądownictwa administracyjnego w II instancji, Sekcja III (a): sprwy zaskarżeń urzędników o nadłużycia władz, Sekcja IV (a-c): sprawy ulg podatkowych. Sekcja V (a) i VI (a): sprawy odszkodowań w razie klęsk elementarnych i in. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/185/0/1/46 Względem papieru stemplowego podwyższonej ceny 1839-1841 0
1/185/0/1/47 Względem listy alfabetycznej urzędników z uwagami Komitetu Śledczego pod prezydencją radcy stanu Michała Bończy Brujewicza* 1839 0
1/185/0/1/48 Względem pomnika w Cytadeli Aleksandrowskiej najjjaśniejszemu cesarzowi Aleksandrowi I wystawionego 1835 0
1/185/0/1/49 Względem urzędników stopnie cywilne rosyjskie posiadających, a w służbie Królestwa zostających 1839 0
1/185/0/1/50 Względem prezentacji i uroczystości [państwowych i kościelnych] 1835-1842 0
1/185/0/1/51 Różne papiery, tyczące się Komisji Prawodawczej [projekty zmian w kodeksie cywilnym, statutach organicznych komisji rządowych, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, urządzenia dóbr rządowych, polepszenia bytu włościan w tych dobrach - dołączone statystyki l 1820-1833 0
1/185/0/1/52 Względem konsulów w Warszawie [uznanie konsula francuskiego barona Theis] 1841 0
1/185/0/1/53 Względem nieprzyjmowania do ministeriów tych urzędników zachodnich guberni, którzy we władzach gubernialnych pięć lat nie wysłużyli 1840 0
1/185/0/1/54 Względem odzyskiwanych akt z Najwyższej Izby Obrachunkowej [dla Komisji Instrukcyjnej. Akta dotyczą strat poniesionych w czasie wojny 1830/1831 r. w dobrach woj. mazowieckiego] 1836-1839 0
1/185/0/1/55 Ogólne akta Komisji Instrukcyjnej w Radzie Stanu względem zaległych sporów administracyjnych [m. in. normatywy] 1833-1838 0
1/185/0/1/56 Spis spraw administracyjnych zaległych [Wyciąg z Dziennika Komisji Instrukcyjnej] [przed 1824 po 1838] 0
1/185/0/1/57 Protokoły posiedzeń Komisji Instrukcyjnej w Radzie Stanu, vol. II 1833-1841 0
1/185/0/1/58 W przedmiocie spraw o przeciążenie w podatkach, a mianowicie w poborze liwerunkowym 1830-1836 0
1/185/0/1/59 Sprawozdanie z czynności rządowych od początku roku 1829 do końca 1834 r. 1834-1838 0
1/185/0/1/60 Sprawozdanie z czynności władz rządowych od początku roku 1829 do końca 1834 r. [po 1834] 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

546

546

0

7.50

7.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.