^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta tyczące się emerytury [dla członków i urzędników kancelaryjnych Rady Stanu oraz ich rodzin, m.in. stany służby]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 20
- brak danych -
1861-1867

1861 - 1867
polski
rosyjski
francuski
- brak danych -
- brak danych - Sek. I, Nr vol. 20
poszyt - brak danych -
- brak danych -
298 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Druki: 1) dodatek do nru 287 "Dziennika Warszawskiego", zawierający postanowienie namiestnika z 8/20 XI 1866 r. o przyznaniu pensji emerytalnych wymienionym z nazwiska osobom, s. 226-233; 2) takież postanowienie Rady Administracyjnej z 5/17 V 1867 r., s. 281-286
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.