^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta dotyczące korespondencji w różnych przedmiotach [m.in. w sprawach: stanu służby prezydenta m. Warszawy rzeczywistego radcy stanu Teodora Andrault i innych urzędników cywilnych, zarządów komendantów miast, eksportacji zwłok wojennego generał-gubernatora warszawskiego gen. Aleksandra Gerstenzweiga, podań do tronu, paszportów zagranicznych, spraw genealogicznych, biletów wejścia na posiedzenia Sądu Wojennego Polowego na rozprawy w dniach 29, 30 XI 1862 r. nad 66 osobami należącymi do tajnego stowarzyszenia , drukowany regulamin kancelaryjny trybu urzędowania w biurze gubernatora cywilnego i Rządu Gubernialnego gub. augustowskiej z 28 VII/9 VIII 1862 r., wydany przez gubernatora cywilnego augustowskiego, drukowana instrukcja tegoż dla władz administracyjno-policyjnych w sprawie rekwizycji sądowych, sprawy allewiacyjne, pożyczkowe, zatrudniania inwalidów do posług biurowych, pogorzeli, Komitetu Urządzającego, posad, spraw celnych, bieżącego urzędowania (tu wiadomości o przechowywaniu akt I Rady Stanu Królestwa Polskiego w archiwum Rady Administracyjnej), przyjęć do Szkoły Głównej, sporów administracyjnych, poddanych austriackich, realności włościańskich, serwitutów, wydania zbioru przepisów administracyjnych, składek okolicznościowych]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 28
- brak danych -
1861-1867

1861 - 1867
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - Sek. 1/4, Nr vol. 28
poszyt - brak danych -
- brak danych -
171 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Andrault Teodor, prezydent Warszawy, rzeczywisty radca stanu -
Gerstenzweig Aleksander, generał-gubernator warszawski -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

augustowska gubernia, Rząd Gubernialny, tryb urzędowania -
Warszawa, m. gub., prezydent -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.