^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta ogólnych rozporządzeń [dotyczących: podziału kraju na okręgi wojenne, uproszczenia i zmniejszenia korespondencji, zmiany atrybucji władz, kompresji etatów, pragmatyki urzędniczej, aresztowań urzędników, budowy gmachu dla poczty, marek pocztowych i kopert stemplowych, wydatków kancelaryjnych, sprawozdawczości kasowej, pożyczek, korespondencji urzędowej z władzami w Petersburgu, odznaczeń, zaświadczeń o prawomyślności, administracji cywilnej, czasowo sprawowanej przez Zarząd Generał-Policmajstra, zarządu finansowego, utworzenia Kancelarii Własnej JCM-ci do Spraw Królestwa Polskiego, sprzedaży dóbr państwowych, reformy zarządu gubernialnego i powiatowego, spraw wyznań, komunikacji]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1861-1867

1861 - 1867
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - Sek. I, Nr vol. 4
poszyt - brak danych -
- brak danych -
201 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Druki: 1) Okólnik Zarządu Generał-Policmajstra z 12/24 II 1866 r. o przywróceniu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych kompetencji w sprawach administracji cywilnej, czasowo sprawowanej przez ten Zarząd, s. 120-121; 2) Pravila o sobranii spravok na sčet političeskoj blagonadeżnosti činovnikov, duchovenstwa i častnych lic, s. 123-126; 3) Vremennoe položenije o kaznačejstvach Ministerstva Finansov v gubernijach Carstva Pol'skogo, S. Peterburg 1866, s. 224-235
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.