^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta dotyczące [1.] podania [starozakonnego] B. Winawer obejmującego projekt zapobieżenia brakowi kapitałów obrotowych w Królestwie. [Wydział Skarbowo-Administracyjny wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego]; [2. Prośba tegoż starozakonnego B. Winawera w imieniu szynkarzy warszawskich o zwolnienie ich od opłaty w wysokości 9% od należności skarbowych na rzecz szkół elementarnych oraz od "szczególnych opłat". Prośba skierowana do Wydziału Próśb i Zażaleń. Odpowiedź sekretarza stanu Rady Administracyjnej dla Rady Stanu, iż sprawa ta zostanie załatwiona w ramach ukazu najwyższego]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 792
- brak danych -
1862-1866

1862 - 1866
polski
- brak danych -
- brak danych - Sek. V/10, vol. 192
poszyt - brak danych -
- brak danych -
46 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Warszawska gazeta Policyjna, nr 49 z dn. 18 II/1 III 1864 r., s. 38-39 i 44-45
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Winawer B., mieszkaniec Warszawy -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.