^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Względem prezentacji tudzież obchodu uroczystości i dni galowych

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1861-1867

1861 - 1867
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - Sek. 1B/2, Nr vol. 9
poszyt - brak danych -
- brak danych -
187 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
1) Klepsydra zawiadamiająca o śmierci w dniu 5 X 1861 r. i pogrzebie metropolity warszawskiego arcybiskupa Antoniego Melchiora Fijałkowskiego, s. 4; 2) druki: Prikazanie Vojskam Varšavskogo Garnizona, nr 11 z 27 V (st. st.) 1815 r. zawiadamiające o nabożeństwie żałobnym za duszę cesarzewicza Mikołaja Aleksandrowicza, s. 125; Prikazanie vojskam Varsavskogo Voennogo Okruga, nr 73 z 5 IV 1866 r. zawiadamiające o zamachu dokonanym w dniu 4/16 IV 1866 r. w Petersburgu na cara Aleksandra II oraz o nabożeństwie dziękczynnym w katedrze prawosławnej za ocalenie jego życia, s. 157
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Aleksander II, cesarz -
Fijałkowski Antoni Melchior, abp, metropolita warszawski -
Mikołaj Aleksandrowicz, cesarzewicz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Petersburg, m. -
Warszawa, m. gub., garnizon -
Warszawa, m. gub., katedra prawosławna -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.