^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły posiedzeń Rady Stanu Król[estwa] Pol[skiego] z lat 1861, 1862, 1863, 1864 i 1865 (Wydział Skarbowo-Administracyjny) - 2. egzemplarz [Posiedzenie instalacyjne z 4/16 VII 1861 r. i numery kolejne w obrębie jednego lub dwóch lat]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 918b
- brak danych -
1861.07.16-1865.03.09

1861 - 1861
polski
- brak danych -
- brak danych - R. St. K. P. 918b, 28
poszyt - brak danych -
- brak danych -
164 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.