^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Dwa protokoły posiedzenia Rady Stanu Królestwa Polskiego: 1) w połączonych wydziałach z tekstem przemówienia po francusku p. o. namiestnika Królestwa Polskiego generał-adiutanta Nikołaja Suchozaneta; 2) posiedzenie nadzwyczajne, na którym sekretarz stanu odczytał dwa ukazy najwyższe z 6/18 1861 r.: jeden "o uwolnieniu od zarządu tymczasowego Królestwem Polskim ministra wojny generała adiutanta artylerii Suchozaneta* - - "; drugi "mianujący generała adiutanta, generała kawalerii hr. Lamberta dowodzącego 1 Armią pełniącym obowiązki namiestnika Królestwa"]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 920
- brak danych -
1861.07.16-08.24

1861 - 1861
polski
francuski
- brak danych -
- brak danych - R. St. K. P. 920
księga - brak danych -
- brak danych -
16 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
* w aktach błędnie: Suchozanego
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Lambert Karol hr., generał-adiutant, p.o. namiestnika Królestwa Polskiego -
Suchozanet Nikołaj, generał-adiutant, p.o. namiestnika Królestwa Polskiego -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.