^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły posiedzenia Rady Stanu 1863-1864. Sierpień-styczeń. [numery] I-XI

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 924
- brak danych -
1863.09.09-1864.02.01

1863 - 1863
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 924*
księga - brak danych -
- brak danych -
714 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
* Nr pierwotny ołówkiem 241 - przekreślony. Druki: 1) Dwa ukazy cesarskie zaczynające się od słów: "Z Bożej łaski my Aleksander II cesarz i samowładca Wszech Rossyi król polski" dołączone do protokołu nr 4 z 4/16 XI 1863 r.: w sprawie opłat banderolowych od cygar sprowadzanych z Rosji do Królestwa Polskiego, s. 131-132; Zakaz otwierania w niedziele i święta w godzinach od rana do 1-szej po południu karczm i szynków w miastach i wsiach w pobliżu kościoła i miejsc procesji, s. 135-136; 2) postanowienie Rady Administracyjnej w sprawie taryfy opłat banderolowych od wyrobów tabacznych, s. 133-134; 3) Taryfa opłat banderolowych od wyrobów tabacznych w kraju fabrykowanych, s. 137-138
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Aleksander II, cesarz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Rosja, import cygar do Królestwa Polskiego -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.