^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Projekty praw i wnioski dotyczące: własności nieruchomej, nadań i darowizn, rozgraniczenia i zamiany dóbr, skarbu (środków zasilania i długów), opłaty banderolowej za tytoń, pożyczek budowlanych dla m. Warszawy, bruków m. Warszawy, komunikacji, szarwarku, Zarządu Teatrów, płac w Zarządzie Poczt, stanu zdrowotnego zwierząt domowych, więziennictwa, szkół. [Są to w większości projekty, wnioski i protokoły Wydziału Skarbowo-Administracyjnego Rady Stanu, ponadto Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, Komisji Rządowej Sprawiedliwości]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 932
- brak danych -
1852-1864 i b.d.

1852 - 1864
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - brak
poszyt - brak danych -
- brak danych -
137 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Poszyt utworzony z luzów w AGAD
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Warszawa, m. gub., Dyrekcja Rządowa Teatrów -
Warszawa, m. gub., komunikacja -
Warszawa, m. gub., szkoły -
Warszawa, m. gub., więziennictwo -
Warszawa, m. gub., Zarząd Poczt -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.