^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sprawozdanie roczne z robót wykonanych przy budowie mostu stałego na rzece Wiśle pod Warszawą w roku 1862 [podpisał naczelnik Zarządu Komunikacji generał-major Kierbedź]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 937
- brak danych -
1862

1862 - 1862
polski
- brak danych -
- brak danych - brak
poszyt - brak danych -
- brak danych -
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Poszyt utworzony w AGAD
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Kierbedź Stanisław, generał-major, naczelnik Zarządu Komunikacji -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Warszawa, m. gub., most na Wiśle -
Wisła, rz., most pod Warszawą -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.