^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sprawozdanie z działalności Rady Stanu za 1863 r. [podpisał 10/22 VII 1864 r. p. o. sekretarza stanu przy Radzie Stanu S. Zieliński]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 938
- brak danych -
1864

1864 - 1864
polski
- brak danych -
- brak danych - brak
poszyt - brak danych -
- brak danych -
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Poszyt utworzony w AGAD
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Zieliński S., zastępca sekretarza stanu przy Radzie Stanu -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.