^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sprawozdanie o drogach żelaznych warszawsko-wiedeńskiej i warszawsko-bydgoskiej za rok 1864 [podpisał 26 VII/7 VIII 1865 r. naczelnik Zarządu Komunikacji generał-lejtnant Szuberskij]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 939
- brak danych -
1865

1865 - 1865
polski
- brak danych -
- brak danych - brak
poszyt - brak danych -
- brak danych -
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Poszyt utworzony w AGAD
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Szuberskij, generał-lejtnant, naczelnik Zarządu Komunikacji -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.