Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/96 Akta osobiste członka rady Stanu Królestwa [Mateusza] Lubowidzkiego [oraz instrukcje działania na stanowisku wiceprezydenta m. Warszawy z roku 1819] 1819-1865 0
1/186/0/-/433b Akta Józefa Kokelego, obrońcy przy Radzie Stanu w sprawie Edwarda Wyttek, przeciwko skarbowi Królestwa [anteriora sprawy poprzedniej; m.in. kontrakty na dzierżawę ekonomii koronnej częstochowskiej zawarte między Komisją Województwa Kaliskiego a pierwszym dzierżawcą Janem Brzozowskim i drugim Edwardem Wyttek, tabele powinności włościan, opisy stanu zabudowań i areału ekonomii, dochodów, protokoły wizji lokalnych, "akt odbiorczo-podawczy" ekonomii, spisy mieszkańców ekonomii itp.] 1819-1867 0
1/186/0/-/86 Akta osobiste radcy stanu Królestwa Augusta Heilmana 1822-1867 0
1/186/0/-/89 Akta osobiste rady stanu Królestwa Cypriana Zaborowskiego 1822-1867 0
1/186/0/-/345 Akta dotyczące prowadzenia ksiąg kupieckich w języku polskim [oraz organizacja szkoły handlowej publicznej w Lipsku, plan nauki i regulamin dla uczniów tej szkoły] 1823-1861 0
1/186/0/-/102 Akta osobiste członka Rady Stanu Królestwa Józefata Brzozowskiego 1825-1866 0
1/186/0/-/111 Akta osobiste członka Rady Stanu Józefa Korytkowskiego 1828-1867 0
1/186/0/-/110 Akta osobiste Kazimierza Stronczyńskiego referendarza stanu 1829-1864 0
1/186/0/-/317 Akta projektu ustawy Towarzystwa Kredytowego Miejskiego 1833-1862 0
1/186/0/-/230 Akta tyczące się Komosińskiego Macieja nadliczbowego urzędnika kancelarii Rady Stanu 1833-1862 0
1/186/0/-/463 Akta dotyczące sporu jurysdykcyjnego w sprawie Wandy z Sieglów, Aleksandra Rzeszotarskiego małżonki, sukcesorki ks. Jana Siegla przeciwko skarbowi [o należność z tytułu dzierżawy przez tegoż księdza w latach 1808 - 1814 ekonomii Skierniewice, należącej do marszałka Davout] 1833-1865 0
1/186/0/-/122 Akta osobiste wicereferendarza w kancelarii Rady Stanu [Wacława] Stępińskiego 1833-1868 0
1/186/0/-/167 Akta osobiste członka Rady Stanu Królestwa [Tadeusza] Borzęckiego 1835-1867 0
1/186/0/-/229 Akta tyczące się Apanowicza Aleksandra nadliczbowego urzędnika kancelarii Rady Stanu 1836-1862 0
1/186/0/-/226b Akta tyczące się Jana Kuczyńskiego nadliczbowego urzędnika kancelarii Rady Stanu 1836-1864 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.