Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/470 Protokoły posiedzeń Rady Stanu w Składzie Sądzącym 1862-867 0
1/186/0/-/491 Akta w sprawie celnej [fabrykanta luster w Warszawie] Izydora Silberberg o uwolnienie go od kary rsr. 1313 k. 82 za defraudację szkła 1860-1862 0
1/186/0/-/492 Akta w sprawie celnej Moritza Sejdel i Michała Lewińskiego, kupców z Włocławka o defraudację 1200 butelek wina szampańskiego 1860-1862 0
1/186/0/-/493 Akta w sprawie celnej Michała Iczkowskiego, kupca w m. Warszawie w przedmiocie konfiskaty towarów [tekstylnych] na sumę rsr. 650 1861-1862 0
1/186/0/-/494 Akta dotyczące sprawy celnej [mieszkańców m. Władysławowa] Jankla Radyna, Lejzora Nowember i Icka [i] Jankla Taubmanów w przedmiocie konfiskaty biletów kredytowych rosyjskich w kwocie rsr. 700 [przemycanych z Prus w zamian za monety srebrne] 1861-1862 0
1/186/0/-/495 Sprawa celna Ludwika Cohn [kupca z Nieszawy, któremu skonfiskowano na komorze celnej Szczypiorno 8 pak przędzy bawełnianej] 1862 0
1/186/0/-/496 Akta dotyczące sprawy celnej Andrzeja [Afanasiewicza] Orłow [kupca moskiewskiego, dostawcy herbaty jego cesarskiej mości, o dostawę herbaty kiachtyńskiej dla domu handlowego we Włocławku] 1862-1863 0
1/186/0/-/497 Sprawa celna Nisiela Boruchowicza Brode [vel Broude, kramarza m. Sereje, pow. sejneński o konfiskatę towarów łokciowych] 1861-1862 0
1/186/0/-/498 Akta tyczące się instrukcji do postępowania w sprawach celnych 1861-1864 0
1/186/0/-/501 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Żabiec [i Szczeglin w pow. stopnickim] klęską gradobicia poszkodowanych [w roku 1857] 1859-1862 0
1/186/0/-/502 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr donacyjnych Chełm[n]o [w pow. łęczyckim z powodu gradobicia w roku 1857] 1860-1862 0
1/186/0/-/503 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Ciążeń [pow. koniński], wylewem wód w roku 1854 poszkodowanych 1858-1862 0
1/186/0/-/504 Akta w sprawie allewiacyjnej dóbr Goławnia [pow. płocki], gradobiciem w roku 1859 poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/505 Akta w sprawie allewiacyjnej folwarku dóbr Jackowa [pow. łęczyckiego] gradobiciem w roku 1857 poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/506 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Kościelec [pow. miechowski], klęską gradobicia w roku 1855 dotkniętych 1859-1862 0
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.