Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/537 Akta w przedmiocie sprawy allewiacyjnej dla folwarku Mirów, Mirówek i Lipienice [pow. radomski] za klęskę gradobicia w r. 1862 wydarzoną 1864 0
1/186/0/-/538 Akta tyczące się sprawy allewiacyjnej dla folwarku Grotniki [pow. stopnicki], klęską pogorzeli poszkodowanego [w r. 1861] 1863-1864 0
1/186/0/-/539 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dla dworu dóbr Jedlonka [pow. radomski], klęską gradobicia poszkodowanych [w r. 1861] 1863-1865 0
1/186/0/-/540 Akta w przedmiocie sprawy allewiacyjnej 70-ciu mieszkańców m. Kraśnika [pow. zamojskiego], klęską pogorzeli w r. 1861 poszkodowanych 1863-1864 0
1/186/0/-/541 Akta w przedmiocie sprawy allewiacyjnej mieszkańców m. Łysobyki [pow. radzyńskiego, z powodu pogorzeli w r. 1859] 1864 0
1/186/0/-/542 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dla dworu dóbr Janowice Oblasy [pow. radomski], klęskami wylewu rzeki Wisły i gradobicia w r. 1861 poszkodowanych 1863-1864 0
1/186/0/-/543 Akta sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Sułkowice [pow. stopnicki], klęską pogorzeli w r. 1860 poszkodowanych 1863-1865 0
1/186/0/-/544 Akta w sprawie allewiacyjnej dworu i włościan dóbr donacyjnych Białobrzegi [pow. opatowski, z powodu gradobicia w r. 1861] 1863-1865 0
1/186/0/-/545 Akta w przedmiocie sprawy allewiacyjnej dworu i włościan wsiów Odechowa i Miasteczka [pow. radomski] gradobiciem [w r. 1862] poszkodowanych 1864-1865 0
1/186/0/-/546 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dworu i włościan dóbr Janowice Oblasy [pow. radomski], za klęskę gradobicia w r. 1862 wydarzoną 1864-1865 0
1/186/0/-/547 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Komorów [pow. warszawski, z powodu gradobicia] 1856-1865 0
1/186/0/-/548 Akta sprawy allewiacyjnej dla folwarków Kościelec i Ksawerówka [pow. miechowski] klęską pogorzeli w r. 1863 poszkodowanych 1864-1865 0
1/186/0/-/549 Akta w sprawie allewiacyjnej dworu dóbr Zrecze [pow. stopnicki] klęską pożaru w 1863 r. dotkniętego 1864-1865 0
1/186/0/-/550 Akta w przedmiocie sprawy allewiacyjnej dla dworu i włościan dóbr Chomentów Socha [pow. radomski] gradobiciem w r. 1862 poszkodowanych 1864-1865 0
1/186/0/-/551 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej 5 mieszkańców m. Pacanowa [pow. stopnicki] klęską pogorzeli w r. 1859 poszkodowanych 1865 0
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.