Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/16e/III [Raporty Komisji Umorzenia Długu Krajowego Królestwa Polskiego dla cesarza za lata: 1860-1863] 1861-1864 0
1/186/0/-/16e/IV Protokół objaśniający ogólne obrazy z funduszów Królestwa Polskiego za rok 1859 przez Najwyższą Izbę Obrachunkową ułożone [1861] 0
1/186/0/-/16e/V Protokół objaśniający rachunkowość ostateczną funduszów publicznych Królestwa Polskiego za rok 1860 [1861] 0
1/186/0/-/16e/VI Protokół objaśniający rachunkowość z funduszów Królestwa Polskiego za rok 1861 przez Najwyższą Izbę Obrachunkową ułożony [1862] 0
1/186/0/-/16e/VII Protokół objaśniający rachunkowość z funduszów Królestwa Polskiego za rok 1862 przez Najwyższą Izbę Obrachunkową ułożony [1863] 0
1/186/0/-/16h Względem przepisów o mundurach 1861 0
1/186/0/-/16i Akta tyczące się ubioru woźnych 1843-1860 0
1/186/0/-/17 Akta dotyczące list urzędników pierwszych czterech klas [dane dotyczące przebiegu służby, stanu rodzinnego, nagród, odznaczeń, majątku itp. dla Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu; m.in. spis ww. urzędników Rady Stanu] 1861-1867 0
1/186/0/-/18 Względem składanych wiadomości o zmianach zaszłych w służbie co do osób stopnie dworskie posiadających 1862 0
1/186/0/-/19 Względem podawanych list imiennych urzędników Rady Stanu [członków, personelu kancelaryjnego i obrońców] 1861-1866 0
1/186/0/-/20 Akta tyczące się emerytury [dla członków i urzędników kancelaryjnych Rady Stanu oraz ich rodzin, m.in. stany służby] 1861-1867 0
1/186/0/-/21 Akta tyczące się rachunków ekonomicznych [za wydatki na wydawnictwa drukowane i prace introligatorskie dla Rady Stanu] 1863-1865 0
1/186/0/-/22 Akta tyczące się rozkładu członków Rady Stanu do zasiadania w wydziałach 1861-1866 0
1/186/0/-/23 Względem uiszczania kosztów podróży i diet członkom Rady Stanu nie zamieszkałym w Warszawie 1861-1865 0
1/186/0/-/24 Względem pieczęci [dla Rady Stanu, Sekretariatu Stanu i marszałka szlachty; m.in. cennik różnych pieczęci i normatywy] 1861-1865 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.