Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/905 Protokoły nadzwyczajnego posiedzenia Rady Stanu 1862 [numery 20-39] 1862.03.26-07.16 0
1/186/0/-/906 Protok[oły] zwyczajn[ego] posiedzenia Rady Stanu 1862 1862.10.01-12.19 0
1/186/0/-/907 [Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Rady Stanu, bez numeru, podpisany przez hr. Berga, skreślenia, dotyczy ustawy stemplowej] 1863.09.09 0
1/186/0/-/908 Protokoły zwyczajnego posiedzenia Rady Stanu 1863 [numery: 1-16; na wszystkich protokołach parafa: hr. Berg] 1863.11.04-1864.02.01 0
1/186/0/-/909 [Protokół posiedzenia Rady Stanu] 1864.04.07 0
1/186/0/-/910 Protokoł[y] zwyczajnego posiedzenia Rady Stanu 1864 [numery: 1-24] 1864.11.10-1865.03.09 0
1/186/0/-/911 Protokoły [posiedzenia Rady Stanu] [bruliony] 1865.11.09-12.21 0
1/186/0/-/912 Žurnal obyknovenna[go] zasedanija Gosudarstvennago Soveta 1861 [numery: 1 - 19] 1861.10.01-12.12 0
1/186/0/-/913 Žurnal ekstrennago zasedanija Gosudarstvennago Soveta 1862 [numery: 20-39] 1862.03.26-07 0
1/186/0/-/914 Žurnal obyknovenn[ago] zasedanija Gosudarstvenn[ago] Soveta 1862 1862.10.01-12.19 0
1/186/0/-/916 Žurnal obyknovennago zasedanija Gosudarstvennago Soveta 1864 [numery: 1-24] 1864.11.10-1865.03.09 0
1/186/0/-/917 Žurnaly za 1865 g. [numery: 1-7] 1865.11.09-12.11 0
1/186/0/-/918a Protokoły posiedzeń Rady Stanu Król[estwa] Pol[skiego] z lat 1861, 1862, 1863, 1864 i 1865 (Wydział Skarbowo-Administracyjny) - 1. egzemplarz [Posiedzenie instalacyjne z 4/16 VII 1861 r. i numery kolejne w obrębie jednego lub dwóch lat] 1861.07.16-1865.03.09 0
1/186/0/-/918b Protokoły posiedzeń Rady Stanu Król[estwa] Pol[skiego] z lat 1861, 1862, 1863, 1864 i 1865 (Wydział Skarbowo-Administracyjny) - 2. egzemplarz [Posiedzenie instalacyjne z 4/16 VII 1861 r. i numery kolejne w obrębie jednego lub dwóch lat] 1861.07.16-1865.03.09 0
1/186/0/-/919 [Protokoły] posiedzeń Rady Stanu od r. 1861 do r. 1867 [130 protokołów Wydziału Spornego i 35 protokołów Składu Sądzącego. Sprawy heraldyczne] 1861.11.29-1867.03.27 0
1 2 3 4 ... 44 45 46 47 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.