Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/920 [Dwa protokoły posiedzenia Rady Stanu Królestwa Polskiego: 1) w połączonych wydziałach z tekstem przemówienia po francusku p. o. namiestnika Królestwa Polskiego generał-adiutanta Nikołaja Suchozaneta; 2) posiedzenie nadzwyczajne, na którym sekretarz stanu odczytał dwa ukazy najwyższe z 6/18 1861 r.: jeden "o uwolnieniu od zarządu tymczasowego Królestwem Polskim ministra wojny generała adiutanta artylerii Suchozaneta* - - "; drugi "mianujący generała adiutanta, generała kawalerii hr. Lamberta dowodzącego 1 Armią pełniącym obowiązki namiestnika Królestwa"] 1861.07.16-08.24 0
1/186/0/-/921 Protokoły posiedzenia Rady Stanu 1861. Wrzesień-listopad. [numery] I- XIX 1861*.10.01-12.12 0
1/186/0/-/922 Protokoły posiedzenia Rady Stanu 1862. Marzec-lipiec. [numery] XX-XXXVIII 1862.03.26-07.12 0
1/186/0/-/923 Protokoły posiedzenia Rady Stanu 1862. Lipiec - grudzień. [numery] XXXIX - LIV 1862.07.16-12.19 0
1/186/0/-/924 Protokoły posiedzenia Rady Stanu 1863-1864. Sierpień-styczeń. [numery] I-XI 1863.09.09-1864.02.01 0
1/186/0/-/925 Protokoły posiedzenia Rady Stanu 1864-1865. Październik-luty. [numery] I-XXIV 1864.11.10-1865.03.09 0
1/186/0/-/926 Protokoły posiedzenia Rady Stanu 1865. Październik-grudzień. [numery] I-VII 1865.11.09-12.21 0
1/186/0/-/927 Žurnaly Gosudarstvenn[ago] Soveta 1861. Sentjbr'-nojabr'. [numery] I-XIX 1861.10.01-12.12 0
1/186/0/-/928 Žurnaly Gosudarstvennago Soveta 1862. Mart-ijun'. [numery] XX-XXXVIII 1862.03.26-07.12 0
1/186/0/-/929 Žurnaly Gosudarstvennago Soveta 1862. Ijul'-dekabr'. [numery] XXXIX-LIV 1862.07.16-12.19 0
1/186/0/-/930 Žurnaly Gosudarstvennago Soveta 1864-1865. Oktjabr'-fevral'. [numery] I-XXIV 1864.11.10-1865.03.09 0
1/186/0/-/931 Žurnaly Gosud[arstvennago] Soveta 1865. Nojabr'-dekabr'. [numery] III-VII 1865.11.23-12.21 0
1/186/0/-/932 Projekty praw i wnioski dotyczące: własności nieruchomej, nadań i darowizn, rozgraniczenia i zamiany dóbr, skarbu (środków zasilania i długów), opłaty banderolowej za tytoń, pożyczek budowlanych dla m. Warszawy, bruków m. Warszawy, komunikacji, szarwarku, Zarządu Teatrów, płac w Zarządzie Poczt, stanu zdrowotnego zwierząt domowych, więziennictwa, szkół. [Są to w większości projekty, wnioski i protokoły Wydziału Skarbowo-Administracyjnego Rady Stanu, ponadto Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, Komisji Rządowej Sprawiedliwości] 1852-1864 i b.d. 0
1/186/0/-/933 Proekt ustava o graždanskoj službe v Carstve Pol'skom [Projekt prawa o służbie cywilnej w Królestwie Polskim] b.d. [po 1858] 0
1/186/0/-/934 Sprawozdanie o stanie Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien w Nowej Aleksandrii za rok 1860 1860 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.