Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 758 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/935 Sprawozdanie z działań Zarządu Górnictwa Rządowego w Królestwie Polskim za 1859, 1860 i 1863 1859, 1860, 1863 0
1/186/0/-/936 Sprawozdanie o ruchu na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, o dochodach i wydatkach tejże drogi oraz o wydatkach na budowę drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej w ciągu roku 1861 1862 0
1/186/0/-/937 Sprawozdanie roczne z robót wykonanych przy budowie mostu stałego na rzece Wiśle pod Warszawą w roku 1862 [podpisał naczelnik Zarządu Komunikacji generał-major Kierbedź] 1862 0
1/186/0/-/938 Sprawozdanie z działalności Rady Stanu za 1863 r. [podpisał 10/22 VII 1864 r. p. o. sekretarza stanu przy Radzie Stanu S. Zieliński] 1864 0
1/186/0/-/939 Sprawozdanie o drogach żelaznych warszawsko-wiedeńskiej i warszawsko-bydgoskiej za rok 1864 [podpisał 26 VII/7 VIII 1865 r. naczelnik Zarządu Komunikacji generał-lejtnant Szuberskij] 1865 0
1/186/0/-/940 Raport Komisji Umorzenia Długu Krajowego z działalności Banku w 1864 r. [adresowany do Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, podpisał 1/13 XI 1865 r. przewodniczący Komisji senator Funduklej i jej członkowie] 1865 0
1/186/0/-/941 Pismo Wydziału Spornego w sprawie dokumentacji domu nr 358 w Suwałkach [adresowane do W. Andrzeja Wolfa, obrońcy przy Radzie Stanu. Dotyczy sporu o budowę kamienicy] 1867 0
1/186/0/-/942 "Zbiór Urządzeń Państwa". Organizacja i kompetencje centralnych władz Rosji [Księga I. Zbiór urządzeń Rady Państwa i należących do niej władz rządowych, s. 1-17; Księga II. Zbiór urządzeń Komitetu Ministrów, s. 18-28; Księga IV. Zbiór urządzeń tyczących się ministeriów, s. 29 i n.] b.d. 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.