Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/164 Akta osobiste spadłego z etatu woźnego kancelarii Rady Stanu Bednarskiego Franciszka 1863-1869 0
1/186/0/-/115 Akta osobiste Stanisława hr. Potockiego nadetatowego referendarza stanu 1862-1870 0
1/186/0/-/188 Akta osobiste Stanisława Kazimierza hr. Kossakowskiego wicereferendarza kl. II w kancelarii Rady Stanu 1858-1875 0
1/186/0/-/208 Akta osobiste St[anisława] Kosseckiego referendarza stanu 1839-1867 0
1/186/0/-/169 Akta osobiste Stummer Edwarda spadłego z etatu wicereferendarza w b. kancelarii Rady Stanu Królestwa 1863-1867 0
1/186/0/-/83 Akta osobiste tajnego radcy, senatora [Jerzego] Tanshawe, członka Rady Stanu Królestwa 1842-1868 0
1/186/0/-/199 Akta osobiste tyczące się [wicereferendarza kl. II w kancelarii Rady Stanu] Potkańskiego Juliusza 1865-1867 0
1/186/0/-/177 Akta osobiste ["urzędnika nadliczbowego" kancelarii Rady Stanu] Sławińskiego Piotra 1864-1865 0
1/186/0/-/125 Akta osobiste [wicereferendarza kancelarii Rady Stanu] Badeniego Józefa 1861-1862 0
1/186/0/-/127 Akta osobiste [wicereferendarza kancelarii Rady Stanu] hr. Tomasza Stadnickiego 1856-1863 0
1/186/0/-/129 Akta osobiste [wicereferendarza kancelarii Rady Stanu] Konstantego Sobańskiego 1837-1866 0
1/186/0/-/180 Akta osobiste [wicereferendarza kl. 2 kancelarii Rady Stanu] Jandziłła Witolda 1864-1874 0
1/186/0/-/157 Akta osobiste wicereferendarza kl. 2 kancelarii Rady Stanu księcia Romualda Gedrojć 1862-1869 0
1/186/0/-/175 Akta osobiste [wicereferendarza kl. 2 w kancelarii Rady Stanu] Tytusa Halpert 1864-1867 0
1/186/0/-/132 Akta osobiste wicereferendarza kl. II-ej k[ancelarii] R[ady] S[tanu] hr. Stanisława Walewskiego 1862-1866 0
1 2 3 4 ... 21 22 23 24 25 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.