Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/187 Akta osobiste [wicereferendarza kl. II w kancelarii Rady Stanu] Bonieckiego Adama 1865-1867 0
1/186/0/-/197 Akta osobiste [wicereferendarza kl. II w kancelarii Rady Stanu] Karnickiego Michała 1844-1867 0
1/186/0/-/120 Akta osobiste wicereferendarza stanu Budzińskiego Stanisława 1861-1866 0
1/186/0/-/122 Akta osobiste wicereferendarza w kancelarii Rady Stanu [Wacława] Stępińskiego 1833-1868 0
1/186/0/-/234 Akta osobiste [wicereferendarza "zarządzającego kancelarią" Rady Stanu] Emila Vacquerel 1861-1867 0
1/186/0/-/221 Akta osobiste Władysława Okęckiego wicereferendarza klasy II-ej 1863-1866 0
1/186/0/-/228 Akta osobiste Wojciecha Czajkowskiego nadliczbowego urzędnika kancelarii Rady Stanu 1841-1862 0
1/186/0/-/185 Akta osobiste Wolfa Andrzeja obrońcy przy Radzie Stanu 1864 0
1/186/0/-/182 Akta osobiste Wołowskiego Józefa obrońcy przy Radzie Stanu 1865 0
1/186/0/-/150 Akta osobiste woźnego kancelarii Rady Stanu Jakuba Wołkowa 1850-1874 0
1/186/0/-/151 Akta osobiste woźnego kancelarii Rady Stanu Piotra Jankowskiego 1842-1866 0
1/186/0/-/165 Akta osobiste Złotaszewskiego Józefa wicereferendarza kancelarii Rady Stanu 1861-1867 0
1/186/0/-/133 Akta osobiste Zygmunta Dangla wicereferendarza klasy II-ej [kancelarii Rady Stanu] 1862-1876 0
1/186/0/-/251a Akta projektów dochodów do budżetu na rok 1862 [oraz na lata: 1863-1864 i "bilans pięcioletni 1856-1860 dochodów i wydatków skarbu Królestwa Polskiego"] [1861] 1862-1864 0
1/186/0/-/251b Akta projektu do budżetu [na lata 1865-1866] 1864-1866 0
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.