Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/317 Akta projektu ustawy Towarzystwa Kredytowego Miejskiego 1833-1862 0
1/186/0/-/776 Akta prośby Norberta Rościszewskiego [właściciela dóbr Rokicice w pow. lipnowskim] o uchylenie kary kontrawencyjnej i oznaczenie wymagalności kanonu od daty udzielenia mu konsensu na postawienie wiatraka [w tejże wsi. Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu skierowała podanie do Rady Administracyjnej z przychylnym wnioskiem] 1863-1865 0
1/186/0/-/315b Akta protokołów posiedzeń Wydziału Skarbowo-Administracyjnego z roku 1862 1862 0
1/186/0/-/315d Akta protokołów posiedzeń Wydziału Skarbowo-Administracyjnego z roku 1864 [dotyczą także sprawozdań resortowych za rok 1863 i projektu budżetu na rok 1865] 1864 0
1/186/0/-/315a Akta protokołów posiedzeń Wydziału Skarbowo-Administracyjnego [z wykazem "dochodów i wydatków budżetami z lat 1810, 1820, 1830, 1840, 1850 i 1860 do poboru i wypłaty wskazanych"] 1861-1862 0
1/186/0/-/7 Akta przysiąg wykonywanych przez urzędników 4-ch pierwszych klass [w Zamku Królewskim w Warszawie i w Belwederze, m.in. roty przysiąg] 1861-1865 0
1/186/0/-/591 Akta przyznania tytułów honorowych [m.in. tytułu hrabiowskiego Feliksowi Adamowi Tarnowskiemu oraz tytułu barona Leonowi Janowi Puszet de Puget, książęcego rodzinie Woronieckich, margrabskiego rodzinie Wielopolskich; normatywy] 1861-1865 0
1/186/0/-/597 Akta rozmaitych kwestii tyczących się szlachectwa 1860-1862 0
1/186/0/-/51 Akta rozporządzeń tyczących się kancelarii Rady Stanu [m.in. instrukcje dotyczące trybu urzędowania, datacji korespondencji, prowadzenia ksiąg heraldycznych, nakaz noszenia munduru urzędniczego w biurze i poza biurem, zakaz posiadania broni, drukowana deklaracja wiernopoddańcza z podpisami członków i urzędników Rady Stanu, drukowana kopia reskryptu cesarskiego z 13 V (st.st.) 1866 r. do prezesa Komitetu Ministrów ks. Pawła Gagarina w sprawie nadzoru nad urzędnikami, drukowana instrukcja dla Zarządu Warszawskiego Okręgu Żandarmerii] 1861-1867 0
1/186/0/-/420 Akta sporu administracyjnego w sprawie Aleksandra Kamockiego [właściciela dóbr Dłutowa, pow. piotrkowskiego] przeciwko skarbowi Królestwa o rsr. 384 k. 56 1863-1864 0
1/186/0/-/416 Akta sporu administracyjnego w sprawie Izydora Zinberg [mieszkańca Warszawy] przeciwko skarbowi Królestwa o rsr. 141 k.13 1863-1864 0
1/186/0/-/415 Akta sporu administracyjnego w sprawie Karola Hincz, b. dzierżawcy dochodów konsumpcyjnych w mieście Płocku, przeciwko skarbowi Królestwa o rsr. 4843 k. 35 z procentami 1863-1864 0
1/186/0/-/423 Akta sporu administracyjnego w sprawie Prokuratorii w Królestwie na rzecz rządu działającej przeciwko [mieszkańcom Warszawy:] Rudolfowi Maj [oficjaliście prywatnemu] i Leopoldowi Leo [lekarzowi] o rsr. 6811 k. 54 z procentami [z tytułu pożyczki państwowej na "kontrakt współki" fabryki skór lakierniczych w Warszawie] 1863-1865 0
1/186/0/-/431 Akta sporu administracyjnego w sprawie s[ukcesor]ów Ignacego Słąnki przeciwko skarbowi Królestwa o rsr. 38187 k. 77 [z tytułu dzierżawy dóbr Goszczyn w gub. warszawskiej; m.in. przytoczone warunki kontraktu dzierżawnego dotyczące gruntów i powinności chłopskich] 1866-1867 0
1/186/0/-/466 Akta sporu jurysdykcyjnego w sprawie między małżonkami Thiesler a Włodkowskimi o posesję w m. Warszawie 1865-1866 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.