Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/529 Akta dotyczące allewiacji dworskiej dóbr Chlewisk i Smagów [pow. opoczyński, z powodu gradobicia w r. 1857] 1863 0
1/186/0/-/528 Akta dotyczące allewiacji dla dwóch domów w mieście Olkuszu, za klęskę pożaru [w r. 1859] 1863 0
1/186/0/-/527 Akta tyczące się sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Wilczyce [pow. sandomierskiego] klęską gradobicia [w r. 1861] poszkodowanych 1862-1863 0
1/186/0/-/526 Akta w sprawie allewiacyjnej folwarku Pogorzel do dóbr otwockich [pow. stanisławowskiego] należącego [z powodu gradobicia w r. 1853] 1857-1863 0
1/186/0/-/525 Akta dotyczące allewiacji dóbr Zemborzyn [pow. sandomierski], klęską gradobicia w r. 1862 wydarzoną 1862-1863 0
1/186/0/-/524 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej mieszkańców m. Michowa [pow. lubelski] klęską pożaru dotkniętych [w r. 1859] 1862-1863 0
1/186/0/-/523 Akta tyczące się sprawy allewiacyjnej mieszkańców m. Siedlec [z powodu pożaru w r. 1854] 1859-1863 0
1/186/0/-/522 Sprawa allewiacyjna dóbr Fiukaty [i Podstoliska, pow. stanisławowski, z powodu gradobicia w r. 1856] 1861-1863 0
1/186/0/-/521 Sprawa allewiacyjna dóbr Korytków [i Bernów, pow. opoczyński] klęską gradobicia w r. 1861 poszkodowanych 1862-1863 0
1/186/0/-/520 Akta sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Bolesław [pow. olkuski] klęską gradobicia w r. 1848 wydarzoną poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/519 Akta dotyczące allewiacji dóbr Przezwody i Bugaj [pow. sandomierski] klęską gradobicia w r. 1861 poszkodowanych 1862-1863 0
1/186/0/-/518 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr rządowych Chwałowice [pow. opatowski, z powodu gradobicia w r. 1855] 1861-1862 0
1/186/0/-/517 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Lgota Wielka [pow. olkuski, z powodu pożaru w r. 1860] 1860-1862 0
1/186/0/-/516 Akta w sprawie allewiacyjnej mieszkańców m. Kamionki [w pow. lubartowskim] klęską gradobicia w r. 1848 poszkodowanych 1856-1862 0
1/186/0/-/515 Akta w sprawie allewiacyjnej dla dworu dóbr Galów* [pow. stopnicki] klęską pogorzeli w 1859 r. poszkodowanych 1861-1862 0
1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.