Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/556 Akta sprawy allewiacyjej probostwa Niedźwiedź [pow. miechowski] klęską pogorzeli w r. 1862 poszkodowanego 1864-1866 0
1/186/0/-/536 Akta sprawy allewiacyjnej dla dworu dóbr Bartodzieje Szlacheckie [pow. radomski], klęską gradobicia poszkodowanego [w r. 1861] 1863-1864 0
1/186/0/-/548 Akta sprawy allewiacyjnej dla folwarków Kościelec i Ksawerówka [pow. miechowski] klęską pogorzeli w r. 1863 poszkodowanych 1864-1865 0
1/186/0/-/510 Akta sprawy allewiacyjnej dla folwarków Prace Duże i Racibory [pow. warszawski] z tytułu klęski gradobicia w r. 1855 wydarzonej 1860-1861 0
1/186/0/-/509 Akta sprawy allewiacyjnej dóbr Przącław [pow. kielecki, z powodu gradobicia w r. 1857] 1860-1862 0
1/186/0/-/520 Akta sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Bolesław [pow. olkuski] klęską gradobicia w r. 1848 wydarzoną poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/562 Akta sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Łaziska w powiecie radomskim gradobiciem w r. 1863 poszkodowanych 1865-1866 0
1/186/0/-/535 Akta sprawy allewiacyjnej dworu dóbr po duchowieństwie suprymowanym Busko za klęskę pożaru folwarku Nadolna [pow. stopnicki, w r. 1858] 1863-1864 0
1/186/0/-/543 Akta sprawy allewiacyjnej dworu dóbr Sułkowice [pow. stopnicki], klęską pogorzeli w r. 1860 poszkodowanych 1863-1865 0
1/186/0/-/530 Akta sprawy allewiacyjnej dworu i włościan dóbr Białaczów [pow. opoczyński], gradobiciem w r. 1862 poszkodowanych 1863 0
1/186/0/-/511 Akta sprawy allewiacyjnej dworu i włościan wsi Rozwady oraz włościan wsi Mroczków Ślepy [pow. opoczyński, z powodu gradobicia w r. 1857] 1860-1862 0
1/186/0/-/533 Akta sprawy allewiacyjnej mieszkańców m. Szczuczyna [pow. augustowski], klęską pogorzeli w roku 1863 poszkodowanych 1864 0
1/186/0/-/561 Akta tyczące się 14 włościan wsi Zagrody [pow. radomski] za klęskę pogorzeli w r. 1863 1865 0
1/186/0/-/885 Akta tyczące się 19 mieszkańców miasta Warszawy o zniesienie składki etatowej na utrzymanie gminy ustanowionej w zamian podatku koszernego. [Decyzji brak] 1866-1867 0
1/186/0/-/219 Akta tyczące się [Aleksandra] hr. Wielopolskiego wiceprezesa Rady Stanu Królestwa 1861-1865 0
1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.