Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/514 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej folwarków dóbr Rudzienko i Grębiszew* [pow. stanisławowski, z powodu gradobicia w r. 1857] 1861-1862 0
1/186/0/-/513 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dla probostwa w Wiślicy i Gorysławicach [pow. stopnicki] za klęskę gradobicia w r. 1855 wydarzoną [z danymi pochodzącymi z lustracji dokonanej w r. 1789] 1859-1862 0
1/186/0/-/512 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej włościan wsiów Szydłówka i Duchenka [pow. bialski], gradobiciem w r. 1859 poszkodowanych 1861-1862 0
1/186/0/-/511 Akta sprawy allewiacyjnej dworu i włościan wsi Rozwady oraz włościan wsi Mroczków Ślepy [pow. opoczyński, z powodu gradobicia w r. 1857] 1860-1862 0
1/186/0/-/510 Akta sprawy allewiacyjnej dla folwarków Prace Duże i Racibory [pow. warszawski] z tytułu klęski gradobicia w r. 1855 wydarzonej 1860-1861 0
1/186/0/-/509 Akta sprawy allewiacyjnej dóbr Przącław [pow. kielecki, z powodu gradobicia w r. 1857] 1860-1862 0
1/186/0/-/508 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Ożarowa i Wyszmuntowa [w pow. sandomierskim, z powodu gradobicia w r. 1855] 1857-1862 0
1/186/0/-/507 Akta tyczące się allewiacji dla dworu dóbr Ołdaki [pow. ostrołęcki], klęską pogorzeli w 1859 r. wydarzoną poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/506 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Kościelec [pow. miechowski], klęską gradobicia w roku 1855 dotkniętych 1859-1862 0
1/186/0/-/505 Akta w sprawie allewiacyjnej folwarku dóbr Jackowa [pow. łęczyckiego] gradobiciem w roku 1857 poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/504 Akta w sprawie allewiacyjnej dóbr Goławnia [pow. płocki], gradobiciem w roku 1859 poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/503 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Ciążeń [pow. koniński], wylewem wód w roku 1854 poszkodowanych 1858-1862 0
1/186/0/-/502 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr donacyjnych Chełm[n]o [w pow. łęczyckim z powodu gradobicia w roku 1857] 1860-1862 0
1/186/0/-/501 Akta dotyczące sprawy allewiacyjnej dóbr Żabiec [i Szczeglin w pow. stopnickim] klęską gradobicia poszkodowanych [w roku 1857] 1859-1862 0
1/186/0/-/498 Akta tyczące się instrukcji do postępowania w sprawach celnych 1861-1864 0
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.