Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/507 Akta tyczące się allewiacji dla dworu dóbr Ołdaki [pow. ostrołęcki], klęską pogorzeli w 1859 r. wydarzoną poszkodowanych 1860-1862 0
1/186/0/-/570 Akta tyczące się allewiacji folwarku Domanice [pow. siedlecki] z tytułu gradobicia w r. 1861 1866 0
1/186/0/-/568 Akta tyczące się allewiacji włościan wsi Tczów [pow. radomski] z tytułu gradobicia w r. 1862 wydarzonego 1865-1866 0
1/186/0/-/229 Akta tyczące się Apanowicza Aleksandra nadliczbowego urzędnika kancelarii Rady Stanu 1836-1862 0
1/186/0/-/64 Akta tyczące się Archiwum Rady Stanu Królestwa Polskiego 1867 0
1/186/0/-/316c Akta tyczące się asygnacji z roku 1865 i 1866 [z funduszu na potrzeby kancelarii Rady Stanu] 1865-1866 0
1/186/0/-/216 Akta tyczące się biskupa [Macieja] Majerczaka członka Rady Stanu Królestwa 1863 0
1/186/0/-/20 Akta tyczące się emerytury [dla członków i urzędników kancelaryjnych Rady Stanu oraz ich rodzin, m.in. stany służby] 1861-1867 0
1/186/0/-/213 Akta tyczące się hr. Konrada Walewskiego członka Rady Stanu Królestwa 1861 0
1/186/0/-/498 Akta tyczące się instrukcji do postępowania w sprawach celnych 1861-1864 0
1/186/0/-/469 Akta tyczące się instrukcji w przedmiocie załatwiania sporów jurysdykcyjnych i administracyjnych 1861-1867 0
1/186/0/-/12 Akta tyczące się inwentarza i utensyliów [dla kancelarii Rady Stanu] 1865-1867 0
1/186/0/-/206 Akta tyczące się Jana Bartholomaei nadetatowego wicereferendarza kancelarii Rady Stanu 1867 0
1/186/0/-/226b Akta tyczące się Jana Kuczyńskiego nadliczbowego urzędnika kancelarii Rady Stanu 1836-1864 0
1/186/0/-/233 Akta tyczące się Janiszewskiego Karola nadliczbowego urzędnika kancelarii Rady Stanu 1839-1863 0
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.