Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/809 Akta tyczące się prośby Ciechowicza Antoniego o obniżenie opłaty dzierżawnej z dóbr rządowych Dankowice [w ekonomii Krzepice. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1866 0
1/186/0/-/810 Akta tyczące się prośby Abrama Rawer [mieszkańca m. Rawy] o przyznanie należności w summie rsr. 751 kop. 50 za reparację gmachu biura powiatu rawskiego. [Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że petent otrzymał już należną mu sumę i wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1865 0
1/186/0/-/811 Akta tyczące się prośby Augusta Schwartz, dzierżawcy klucza rządowego Biała [pow. wieluński] o obniżenie mu summy dzierżawnej na przeciąg od 1861/73 roku. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1865 0
1/186/0/-/812 Akta tyczące się prośby Samuela Korndorfer, wieczysty posiadacz [s] młyna Świątniki [w ekonomii Pabianice, pow. sieradzki] o wstrzymanie w poborze zaległej podwyżki kanonu rsr. 243, k. 90 wynoszącej. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1861-1864 0
1/186/0/-/813 Akta tyczące się prośby Piotra Jurkanisa [mieszkańca wsi Liszków] w imieniu włościan wsi Liszków [pow. sejneński] o przyspieszenie oczynszowania i zmniejszenie okupu. [Wydział Próśb i Zażaleń stwierdza, że sprawa została załatwiona w związku z wydanym 19 II/2 III 1864 r. ukazem cesarskim i wnosi o przejście do porządku dziennego] 1863-1864 0
1/186/0/-/814 Akta tyczące się prośby Jakuba Holler [mieszkańca wsi Czarny Las] w imieniu włościan wsi Czarnego Lasu [należącej do ekonomii Iwanowice w gub. warszawskiej] o nadanie im pastwiska i lasu, Bilskim zwanych. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1865 0
1/186/0/-/815 Akta tyczące się prośby Martynajtysa Wincentego [mieszkańca wsi Kordaki, pow. mariampolski] o nadanie mu kolonii w ekonomii Antonow[o] gub. augustowskiej. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1866 0
1/186/0/-/816 Akta tyczące się prośby Tuszyńskiego Konstantego, b. dzierżawcy dóbr skonfiskowanych Sulejów [pow. sandomierski] o wynagrodzenie strat poniesionych przez niewystawienie przez rząd budowli i odjęcie gruntów dla włościan. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1863-1865 0
1/186/0/-/817 Akta tyczące się prośby Łukasza Berend, dzierżawcy folwarku rządowego Tadzin [pow. rawski] o uwolnienie go od płacenia składki na wójta gminy [Brzeziny.] [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi o przejście w sprawie podania do porządku dziennego] 1863-1865 0
1/186/0/-/818 Akta dotyczące prośby Rolbieckiego Józefa [byłego sekretarza Komisji Rządowej Wojny] o wyjednanie mu dodatku do pensji za służbę cywilną. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o przesłanie prośby z przychylną opinią do Rady Administracyjnej] 1863-1864 0
1/186/0/-/819 Akta tyczące się prośby Lejzora Grünberg, b. dzierżawcy dochodów konsumcyjnych m. Radomia o zawieszenie w poborze postąpionej przewyżski w stosunku 20%. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1863-1865 0
1/186/0/-/820 Akta tyczące się prośby Izraela Wyszogrodzkiego [właściciel domu w m. Łowiczu] o udzielenie mu pożyczki na restaurację domu [w tymże mieście] z funduszów miejskich. [Zastępca podsekretarza stanu wnosi o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1863-1864 0
1/186/0/-/821 Akta tyczące się prośby Sury Frankenberg o przepisanie konsensu na szynk [w m. Kowalu, pow. włocławski] na jej syna Szmerka Chaima Łaskiego. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1863-1864 0
1/186/0/-/822 Akta tyczące się prośby Izraela Tencer [mieszkańca m. Warszawy], b. dzierżawcy dochodu zyskowego w m. Kaliszu o zwrócenie mu kaucji rsr. 3700 zatrzymanej na poczet niedoboru z tej dzierżawy. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864 0
1/186/0/-/823 Akta tyczące się prośby Adolfa Trepki, dzierżawcy dóbr rządowych Górno i Krajno [pow. kielecki] o uwolnienie go od procentu opłacanego od kapitału rsr. 14732, jaki jest dłużny rządowi za owce pozostawione na gruncie dóbr dzierżawionych. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1865 0
1 2 3 4 ... 42 43 44 45 46 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.