Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/824 Akta tyczące się rekursu Napoleona Sierawskiego [opiekuna nieletniej córki Marii, właścicielki dóbr Mzurki, pow. piotrkowski] przeciw decyzji Rady Administracyjnej, utrzymującej dom szynkowy dóbr Woźniki, obok domu zajezdnego dóbr Mozurki [vel Mzurki] 1864-1865 0
1/186/0/-/825 Akta tyczące się prośby Mateusza Dobieckiego, dzierżawcy propinacji w Xsięztwie [s] Łowickiem o uwolnienie składu wódek we młynie pod Skierniewicami od opłaty konsumpcyjnej 1862-1865 0
1/186/0/-/826 Akta tyczące się prośby Szlamy Parnes [właściciela domu w Warszawie] o uchylenie decyzji Dyrekcji Ubezpieczeń i dodatkowe przyznanie mu wynagrodzenia potrąconego za uratowane materiały z pogorzeli. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/827 Akta tyczące się prośby Otto Bajera [mieszkańca Warszawy] o przywrócenie go do posiadania czterech osad w kolonii rządowej Brzeziny, ekonomii Uniejów [w gub. warszawskiej. Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/828 Akta tyczące się prośby mieszkańców miasta Sieciechowa [gub. radomska] o powrócenie im na własność propinacji w temże mieście. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń o przejście w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/829 Akta tyczące się prośby Samuela Mejtlis [kupca z Modrzejowa, pow. olkuski] o uwolnienie od kary i cła od zakwestionowanego wina. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/831 Akta tyczące się prośby Piotra Brzozowskiego [dymisjonowanego żołnierza wojsk rosyjskich, mieszkańca miasta powiatowego Stopnicy] o rozpatrzenie sprawy jego z Łuniewskim o kawał gruntu niezasadnie jakoby przez Sąd Appellacyjny zawyrokowanej. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w sprawie tego sporu do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/832 Akta tyczące się prośby Szuszkowskiego Karola [byłego nauczyciela szkoły powiatowej w Łomży] o uwolnienie go od wniesienia opłaty składki emerytalnej. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w sprawie tego żądania do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/833 Akta tyczące się przedstawionego przez Potujańskiego [Aleksandra], komisarza leśnego [przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu], projektu utworzenia oddzielnego Zarządu Lasów w Królestwie Polskiem. [Wydział Próśb i Zażaleń uważa, że projekt "nie zasługuje - - na bliższy rozbiór" i wnosi o złożenie go do akt] 1864-1865 0
1/186/0/-/834 Akta tyczące się prośby Abraama Sauberman [mieszkańca m. Koła] o przyznanie starozakonnym m. Koła prawa korzystania z dochodu propinacyjnego w tymże mieście. [Wniosek Wydziału Próśb i Zażaleń, aby Rada Stanu przeszła w sprawie tego podania do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/835 Akta tyczącesię prośby Rydeckiego, dzierżawcy dóbr rządowych Żytniów [w pow. wieluńskim] o przyznanie wynagrodzenia za zniesioną pańszczyznę w tychże dobrach. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1865 0
1/186/0/-/836 Akta tyczące się prośby Joachima Grünberg, b. dzierżawcy dochodu zyskowego w m. Sławkowie [pow. olkuski] o uwolnienie go od odpowiedzialności z powodu niedotrzymania zawartego kontraktu. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w sprawie tego podania do porządku dziennego] 1864 0
1/186/0/-/837 Akta tyczące się prośby Moszki Baruch [dzierżawcy dochodu zyskowego z m. Łodzi] o zniżenie opłacanej dotychczas dzierżawy zyskowego w m. Łodzi lub rozwiązanie kontraktu. [Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1862-1865 0
1/186/0/-/838 Akta tyczące się uwag przedstawionych przez R[omana] Korwin nad potrzebą wydania przepisów o przymusie osobistym w materii cywilnej i handlowej. [Z uwagi na ważność sprawy Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu prośbę tę złożyła do akt w celu przygotowania przez właściwą Komisję Rządową odpowiedniego projektu] 1864-1865 0
1/186/0/-/839 Akta tyczące się prośby Zelmana Fryda [dzierżawcy dochodów konsumpcyjnych m. Mariampola] et com. o umorzenie zawieszonej summy dzierżawnej rsr. 1232 k. 40. [Prośba motywowana była stagnacją gospodarczą w czasie działań powstańczych. Wydział Próśb i Zażaleń wnosi, aby Rada Stanu przeszła w tej sprawie do porządku dziennego] 1864-1866 0
1 2 3 4 ... 43 44 45 46 47 ... 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.