Archival resources online szukajwarchiwach.pl

III Rada Stanu Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1819-1886
- brak danych - 1819 - 1886
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inwentarz drukowany No oprac. przez F. Ramotowską, wyd. 2007
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i z ineksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
III Rada Stanu została ustnowiona w 1861 r. w miejsce zlikwidowanego wtedy Ogólnego Zebrania Warszwskich Departamentów Rządzącego Senatu. Miała ona pełnić funkcje zbliżone do tych, które wykonywały I i II Rada Stanu. Rada wykonywała swe czynności w dwóch głównych kolegiach: Ogólnym Zebraniu i Składzie Sądzącym oraz w 4 Wydz. (Prawodawczym, Skarbowo-Adminitracyjnym, Próśb i Zażaleń oraz Spornym). Ogólne Zebranie, zbierające się przynajmniej raz do roku, miało za zadanie rozpatrywanie i opiniowanie projektów w zakresie prawodawstwa, rocznych budżetów i sprawozdań organów admin. państwowej orz odwoałń i zażaleń w związku z ich działalnością. Skład sądzący, urzędujący stale, wydawał orzeczenia w sporach jurysdykcyjnych, kompetencyjnych, zwłszcza w stounkach z władzmi kościelnymi, w sprawach admin.-skarbowych i w związku z wykroczeniami urzędników. III Rada Stanu została zlikwidowana w 1867 r. Większość zachowanego archiwum Rady stanowią akta podzielone n 5 sekcji. Sekcja I obejmuje akta dotyczące spraw ogólnoorgnizacyjnych i personalnych (z dok. od 1829 r.) Rady, Sekcje II i III zawierają akta Wydziału Skarbowo-Admin. i Prawodawczego dotyczące wszytkich resortów zarządu Królestwa Polskiego. W Sekcji IV znjdują się akta wydziału Spornego i Składu Sądzącego związne z wymiarem sprwiedliwości, a w Sekcji V są akta Wydziału Próśb i Zażaleń. Zachowały się ponadto księgi protokołów posiedzeń Wydziałów Rady Sanu z lat 1861-1867. stan zachowania zespołu -ok..100%, zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/186/0/-/410 Spór administracyjny Stanisława Łukowskiego [vel Łukoskiego, właściciela dóbr Przeciszewa we wsi Maliszewka pow. płockiego] przeciwko Prokuratorii w Królestwie Polskim [i Samuelowi Portner utrzymującemu kantor weksli w Warszawie] [o przyznanie procentów od długu z epoki Księstwa Warszawskiego, spowodowanego dostawami w latach 1813 i 1814 lekarstw do szpitali wojskowych rosyjskich] 1862-1863 0
1/186/0/-/403 Spór administracyjny w sprawie Prokuratorii na rzecz szpitala św. Piotra i Pawła w Suwałkach przeciwko sukcesorom [właścicieli nieruchomości] Fabiana Rotkiewicza i Ignacego Zielińskiego o rozwiązanie kontraktu [najmu lokalu na pomieszczenie chorych szpitala pow. augustowskiego] 1862 0
1/186/0/-/424 Spór administracyjny w sprawie Prokuratorii w imieniu Kasy Ekonomicznej m. Łęczycy przeciwko Ottonowi Starzyńskiemu [o ustanie umowy dotyczącej dzierżawy łąki zw. Wolnica należącej do tego miasta] 1864-1865 0
1/186/0/-/455 Spór jurysdykcyjny Prokuratorii w sprawie gminy miasta Inowłodza w pow. rawskim przeciwko skarbowi Królestwa [i Janowi Newelskiemu ostatniemu właścicielowi dóbr Inowłodza o propinację] 1862-1863 0
1/186/0/-/458 Spór jurysdykcyjny w sprawie rozwodowej małżonków Streckenbachów [poddanego pruskiego Augusta Fryderyka z Ostrowa w W. Ks. Poznańskim i Matyldy Szarlotty Habermann z Kalisza, oboje wyznania ewangelickiego] 1863-1864 0
1/186/0/-/522 Sprawa allewiacyjna dóbr Fiukaty [i Podstoliska, pow. stanisławowski, z powodu gradobicia w r. 1856] 1861-1863 0
1/186/0/-/521 Sprawa allewiacyjna dóbr Korytków [i Bernów, pow. opoczyński] klęską gradobicia w r. 1861 poszkodowanych 1862-1863 0
1/186/0/-/495 Sprawa celna Ludwika Cohn [kupca z Nieszawy, któremu skonfiskowano na komorze celnej Szczypiorno 8 pak przędzy bawełnianej] 1862 0
1/186/0/-/497 Sprawa celna Nisiela Boruchowicza Brode [vel Broude, kramarza m. Sereje, pow. sejneński o konfiskatę towarów łokciowych] 1861-1862 0
1/186/0/-/16e/I Sprawozdania Najwyższej Izby Obrachunkowej [złożone przez kontrolera generalnego prezydującego w Izbie Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego za lata: 1858-1864] 1861-1865 0
1/186/0/-/939 Sprawozdanie o drogach żelaznych warszawsko-wiedeńskiej i warszawsko-bydgoskiej za rok 1864 [podpisał 26 VII/7 VIII 1865 r. naczelnik Zarządu Komunikacji generał-lejtnant Szuberskij] 1865 0
1/186/0/-/936 Sprawozdanie o ruchu na drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, o dochodach i wydatkach tejże drogi oraz o wydatkach na budowę drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej w ciągu roku 1861 1862 0
1/186/0/-/934 Sprawozdanie o stanie Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien w Nowej Aleksandrii za rok 1860 1860 0
1/186/0/-/937 Sprawozdanie roczne z robót wykonanych przy budowie mostu stałego na rzece Wiśle pod Warszawą w roku 1862 [podpisał naczelnik Zarządu Komunikacji generał-major Kierbedź] 1862 0
1/186/0/-/16b/I Sprawozdanie z czynności Wydziału Wyznań i Oświecenia za rok 1862 [1863] 0
1 2 3 4 ... 47 48 49 50 51

Amount of archival material

758

758

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.