^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 11-27.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 05
- brak danych -
1844-1846

1844 - 1846
polski
Posiedzenie 11 (8/21 I 1844) Wniosek o skasowanie wyroków Trybunału Kaliskiego i Sądu Apelacyjnego ws. sukcesji wsi Ruda, s. 6; wniosek o odrzucenie skargi Antoniego Kicińskiego (dotyczy dzierżawy folwarku Dembowka) i zatwierdzenie wyroku Sądu Administracyjnego Gub. Mazowieckiej z 11/ 23 VII 1842 r., s. 7-14; wniosek o odrzucenie skargi ws. remontu mostu na rzece Szeszupa na trakcie petersburskim, s. 14-21; spór między Adamem Młodeckim a KRPiS ws. dzierżawy wsi Złota, s. 21-26; Allewiacje: dobra Stawiska z powodu gradobicia, s. 26-28; dobra Sławatycze jw., s. 30-31; dobra Łomianki z powodu wylewu Wisły, s. 31-32; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (70 osób) ; Posiedzenie 12 (23 II/3 III 1844) Spory Jurysdykcyjne: eksmisja wdowy [Elżbiety] Talmann ze wsi Macierzysz, s. 37-42; Urząd Konsumpcyjny m. Warszawy a Franciszek Urbański ws. dzierżawy karczmy na Powązkach, s. 42-49; skarga Abrahama Ruska na Skarb ws. zaległych dzierżaw w Złoczewie, s. 49-53; Allewiacje: dobra Zanowka z powodu gradobicia, s. 53-56; dobra Włonice jw., s. 56-58; dobra Wichradz jw., s. 58-60; dobra Saspów jw., s. 60-61; skarga Walickiej przeciwko wyrokowi Delegacji Administracyjnej z 16 I 1821 r. ws. odszkodowań od Rządu Francuskiego za dostawy zboża dla armii francuskiej w latach 1806-1807, s. 61-64; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (83 osoby), s. 64-69; Posiedzenie 13 (11 23 III 1844) Spory Jurysdykcyjne: wniosek o odwołanie i oddanie pod sąd Wiszniewskiego, b. naczelnika pow. lipnowskiego, z powodu nadużyć, s. 71-89; Allewiacje: miasto Szczebrzeszyn z powodu gradobicia, s. 89-92; dobra Stoczek jw., s. 92-93; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (67 osoby), s. 93-100; Posiedzenie 14 (27V/ 8 VI 1844) Wykonanie przysięgi w OZWDRS przez Wincentego Prądzyńskiego i Jana Woyszyckiego, s. 101-102; Spór Jurysdykcyjny: między Franciszkiem Goduszewskim, a władzami administracyjnymi ws. podatku z placu w Warszawie pod nr 2807, s. 103-107; Allewiacje: wieś Ryczywół z powodu gradobicia, s. 107-108; wieś Janówek jw., s. 109-110; dobra Łosice jw., s. 110-111; dobra Żabice z powodu wylewu Wisły, s. 111-112; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (73 osoby), s. 112-118; Posiedzenie 15 (26 VI/8 VII 1844) Spory Administracyjne: sprawa starostw przyznanych w latach 1662-1663 Bonawenturze Kraśnińskiemu a prawo do nich jego potomków, s. 120-130; spór między KRSWiD a Ichowiczem Sołowiejczykiem ws. kosztów budowy domu w Kalwarii; Allewiacje: dobra Brody, Kawęczyn, Kawęczynek z różnych powodów, s. 132-125; dobra Słupica z powodu nieurodzaju, s. 135-136; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (91 osób), s. 137-145; Posiedzenie 16 (24 VII/5 VIII 1844) Spory Jurysdykcyjne: ws. konfiskaty majątku Wiktora Psarskiego, powstańca z 1831 r., nie skorzystał z amnestii, s. 147-152; Allewiacjwe: dobra Wąsów z powodu pożaru, s. 153-154; dobra Gołuchów z powodu gradobicia, a,154-155; dobra Sucha Wola jw., s. 155-157; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (70 osób), s. 157-162; Posiedzenie 17 (23 X/4 XI 1844) Spory Administracyjne: spór o dom w Warszawie (nr 954) przekazany Piotrowi Szustkowskiemu przez Izbę Administracyjną Dochodów Korony w 1810 r., s. 164-170; spór o dobra Krzyżanowice po śmierci ich dzierżawcy gen. Ignacego Chrzanowskiego, s. 170-176; Allewiacje: dobra Brzechów z powodu gradobicia, s. 176-177; dobra Skierbieszowa jw., s. 177-178; dobra Żabice z powodu wylewu Wisły, s. 179-180; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (107 osób), s. 181-189; Posiedzenie 18 (13/25 I 1845) Spór Administracyjny: Sprawa hipoteki dóbr Lisków, będącej od 1774 r. własnością Stanisława Lipskiego, s. 191-198; Allewiacje: dobra Praszka z powodu gradobicia, s. 198-200; dobra Radomice jw., s. 200-201; gmina Lipsko z powodu wylewu Wisły, s. 201-203; wieś Hanna z powodu gradobicia, s. 203-205; dobra Hyrza jw., s. 206-207; dobra Zakalewo z powodu wylewu Wieprza, s. 207-208; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (89 osób), s. 209-217; Posiedzenie 19 (3/ 15 II 1845) Oddanie pod sąd Józefa Lubowickiego i Łubieńskiego oskarżonych o nadużycia, s. 219-222; Posiedzenie 20 (11/ 23 IV 1845) Spór Jurysdykcyjny: KRSW przeciwko Karolowi Kurtzowi ws. budów i remontu mostu na rzece Narwi, s. 223-228; Allewiacje: dobra Danków z powodu gradobicia, s. 229-231; probostwo Teży jw., s. 231-232; dobra Hyc z powodu gradobicia, s. 232-234; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (77 osób), s. 235-239; Posiedzenie 21 (6/18 VII 1845) Spory Administracyjne: roszczenia Kazimierza Jarmund wobec KRPiS ws. dzierżawy dóbr Mierzyce, s. 241-248; sprawa dzierżawy Ekonomii Szydłowskiej przez Erazma Zakrzeńskiego, s. 249-253; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (49 osób), s. 249-260; Posiedzenie 22 (7/19 XI 1845) Spory Jurysdykcyjne: konflikt między gminą miasta Sandomierz, a mieszkańcami wsi Radoszki, Wysiadłów, s. 263-265; roszczenia Newaka Gdalowicz Łozowskiego wobec małżonków Orzechowskich po kupnie od nich wsi Krasnopól, s. 265-268; Spory Administracyjne: sprawa dzierżawy dóbr Solec przez Mateusza Pomorskiego, s. 268-272; roszczenia skarbu wobec Weihbergera o zaległe opłaty z propinacji w Zawichoście, s. 272-274; spór między pułkownikiem Worobiewem, dowódcą pułku ułanów a Samuelem Jakubowiczem o jakość siana dostarczanego pułkowi, s. 274-276; Allewiacje: dobra Stara Hańcza z powodu gradobicia, s. 276-278; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (103 osoby), s. 278-287; Posiedzenie 23 (19/31 XII 1845) Spory Administracyjne: o dobra Białołęka między Aleksandrem Pruszakiem a KRP i S, s. 289-295; między mieszkańcami miasta Mszczonów a Ksawerym Prażmowskim, posiadaczem lennym, s. 295-302; Allewiacje: dobra Nieświnia z powodu gradobicia, s. 302-303; dobra Łamazy z powodu pożaru, s. 303-304; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (51 osób), s. 304-308; Posiedzenie 24 (5/17 II 1846) Spór Jurysdykcyjny: między Feliksem Kraszkowskim a TKZ o dobra Boryia, s. 310-313; Spory Administracyjne: przyznanie Jakubowi Kubiczkowi, dzierżawy dóbr rządowych Wawrzeńczyce, prawa do wynagrodzenia, s. 313-316; wydzierżawienie Franciszkowi Urbańskiemu podatku konsumpcyjnego od wódek i piwa z szynków, , s. 316-321; Allewiacje: dobra Szczebaków z powodu pożaru, s. 321-322; wieś Smogorzew z powodu gradobicia, s. 322-323; dobra Sinołęka z powodu gradobicia, s. 324; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (67 osoby), s. 324-329; Posiedzenie 25 (20 III/1 IV 1846) Spór Jurysdykcyjny: licytacja majątku Stanisława Żółowskiego przez wydział skarbowy z powodu długów, s. 332-335; Spór Administracyjny: między Łubieńskim a wydziałem skarbowym z powodu Ekonomii Wieluń, s. 335-340; Allewiacje: probostwo Krasnystaw z powodu gradobicia, s. 340-341; dobra Piotrowin jw., s. 341-342; dobra Pukarzów z powodu pożaru, s. 342-343; dobra Boiska z powodu wylewu rzeki Wisły, s. 343-345; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (24 osoby), s. 345-348; Posiedzenie 26 (10/22 VII 1846) Spór Jurysdykcyjny: między Magdaleną z Kielczewskich Walewską a jej mężem Feliksem o posag, s. 351-357; Spory Administracyjne: sprawa Wincentego Gawrońskiego, dzierżawcy Ekonomii Kalwaria, s. 357-362; spór KRP i S z Żydami Dantzygierami o dostawy żywności do więzień w Warszawie, s. 353-368; Allewiacje: dobra Solec z powodu gradobicia, s. 369-37; dobra Grotniki z powodu nieurodzaju, s. 371-372; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (51 osób), s. 372-378; Posiedzenie 27 (23 X/4 XI 1846) Spory Administracyjne: prawa do dzierżawy dóbr Bukowska Wola Samuela Kucińskiego, s. 381-383; prawa do dzierżawy Ekonomii Czostków Benedykta Narbuta, s. 383-387; obliczenie dochodów kolonii Wawrzyszew i wysokości dzierżaw Wawrzyńca de Fauche, s. 387-389; Allewiacje: dobra Kozienice z powodu gradobicia, s. 389-391; probostwo Janowice z powodu wylewu Wisły, s. 391-392; dobra Wrzelów jw., s. 392-393; dobra Skąpa s. 393-394; Heroldia: potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (58 osób), s. 395-400.
- brak danych - 618
księga - brak danych -
- brak danych -
400 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
12 13 14 15

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.