^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu XXVIII-XL.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 07
- brak danych -
1846-1848

1846 - 1848
polski
Posiedzenie 28 (23 XII/4 I 1846) Spór Administracyjny: Chonela Landaue przeciwko Zarządowi Komunikacji Lądowych i Wodnych ws. dodatkowej opłaty za prace wykonane przy naprawie drogi między wsią Lipową a Mariampolem, s. 2; Allewiacje: dobra Koźniewo z powodu gradobicia, s. 9-10; dobra Czermno i Wakijów z powodu wylewu rzeki, s. 10-11; probostwo Ostrówek z powodu wylewu Wisły, s. 11-12; dobra Borowe z powodu wylewu rzeki, s. 12-13; dobra Świerze z powodu wylewu Bugu, s. 14-18; dobra Borów z powodu gradobicia, s. 18-19; Heroldia: przyznanie szlachectwa dziedzicznego (50 osób), s. 19-24 Posiedzenie 29 (6/18 II 1847) Spory Administracyjne: sukcesorów po zmarłym ks. Jansonie Siegiel, b. dzierżawcy dóbr Skierniewice, przeciwko Skarbowi o zwrot opłat z tytułu poniesionych strat w okresie dzierżawy, lata 1808-1842, s. 26-38; Jana Zapiórkiewicza, właściciela dóbr Niekruny, przeciwko Skarbowi o zwrot certyfikatów wartości 1800 r.sr. oraz anulowania kaucji hipotecznej z ww. dóbr, s. 38-45; Maurycego Koniara przeciwko Skarbowi (Bank Polski) jako odpowiedzialnemu za warunki umowy zawartej między Koniarem a F. Lukasem, s. 45-52; Allewiacje: dobra Józefów z powodu wylewu rzeki Wisły, s. 52-53; dobra Zaręby z powodu wylewu rzeki Brok, s. 54-55; dobra Kamień ws. ulgi w podatku, s. 55; Heroldia: prośby o potwierdzenie tytułu hrabiego Gustawowi Aleksandrowi Michałowi Adolfowi i Władysławowi Aleksandrowi Michałowi Ireneuszowi Andrzejowi Józefowi Wielhorskim, s. 56-58; Maciejowi Żabickiemu , s. 58-59; przyznanie tytułu szlachectwa dziedzicznego (30 osób), s. 59-62; Posiedzenie 30 (23 V/4 VI 1847) Sprawy personalne, zwolnienie ze służby Mikołaja Fuhrmana, s. 64; Spór Administracyjny: skarga Ludwika Szrednickiego, dzierżawcy dóbr Karwin, przeciwko Skarbowi ws. przyznania mu ulg w latach 1835-1841, s. 65-69; Allewiacje: dobra Łomazy z powodu gradobicia i nieurodzaju, s. 69-70; dobra Borów z powodu wylewu Wisły, s. 70-71; dobra Ratoszyn z powodu pogorzeli, s. 72-73; dobra Polanówka z powodu wylewu Wisły, s. 73-75; dobra Wilczyska z powodu gradobicia, s. 75-76; Heroldia: uzyskanie prawa do szlachectwa dziedzicznego (71osób), s. 76-84; Posiedzenie 31 (10/22 VII 1847) Spór Jurysdykcyjny: Adam Wołowski a Bank Polski i Skarb Królestwa Polskiego ws. dóbr Bieżuń i Żuromin, s. 86-91; Allewiacje: dobra Tyczyn z powodu pogorzeli w 1842 r., s. 91-93; dobra Dorohusk z powodu błędnych obliczeń, s. 93-94; dobra Zawal z powodu błędnych obliczeń, s. 94-95; dobra Motule z powodu wylewu wód, s. 95-97; Heroldia: przyznanie szlachectwa dziedzicznego (42 osoby), s. 97-101; Posiedzenie 32 (12/24 X 1847) Spory Administracyjne: spór między Karolem Walewskim a KRPiS ws. odszkodowania za zarekwirowane materiały, s. 104-108; spór miedzy Stefanem Wojzbunem a KRPiS o kaucję hipoteczną, s. 109-113; Heroldia: prośby o przyznanie tytułu hrabiego: Seweryn Franciszek Karol Stadnicki, Gottard Wilhelm Butler, Ignacy i Julian Podoscy, Antoni, Tomasza, Ludwik i Joachim Załuscy, s. 114-12; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (78 osoby), s. 121-128; Posiedzenie 33 (29 XII/10 I 1847/8) Spór Jurysdykcyjny: spór między Maurycym Kossowskim a Bankiem Polskim o wynagrodzenie szkód, s. 130-138; Spór Administracyjny: spór między Jakubem Kubiczkiem, dzierżawcą dóbr Wawrzeńczyce, a KRPiS ws. wynagrodzenia za daremszczyzny w jego dobrach odbywane a przez Rząd zniesione, s. 139-143; Allewiacje: dobra Gośniewice z powodu gradobicia, s. 144-145; dobra Świdry załatwione odmownie, s. 145-146; Heroldia: prośby o przyznanie tytułu hrabiego: Kacper Potulicki, Stanisław Karol i Adam Krasińscy, Albert i Henryk Bystrzonowscy, s. 146- 157; prośby o przyznanie tytułu barona: Gustaw Henryk Keudell, Samuel Gostkowski, s. 157-158; przyznanie szlachectwa dziedzicznego (103 osoby), s. 158-168; Posiedzenie 34 (8/20 III 1848) Potwierdzenie tytułów hrabiów: Stanisław Alojzy Tomasz Antoni, Antoni Alexandrowicze, Jan Bonawentura Franciszek Wincenty i Franciszek Michał Wincenty Suchodolscy, Wiktor Maxymilian Józef Ossoliński Jan Krukowiecki, s. 170-171; Spory Administracyjne:spór między Antonim Budziszewskim, administratorem dóbr rządowych Wizna, wypuszczonych w dzierżawę ks. Piotrowi Kozłowskiemu a KRPiS o przyznanie mu wyłącznej propinacji w dobrach Wizna, s. 171-187; spór między Chonelem Jaffe a Bankiem Polskim o anulowanie umowy dzierżawy młyna wodnego wobec niedotrzymania warunków umowy przez Bank Polski, s. 187-196; Spory Jurysdykcyjne: spór między Karolem Kurtzem a KRPiS o wyegzekwowanie kosztów naprawy mostu na rzece Narew pod Zegrzem,na skutek niesolidnego wykonania prac przez Kurtza, s. 197-201; Heroldia: prośby o przyznanie tytułu hrabiego: Edward Kreska, Jan Kanty Tarło, Feliks de Valois Dąbski, Romuald Stanisław i Wojciech Krosnowscy, Jan Stokowski, s. 201-206; przyznanie szlachectwa dziedzicznego (126 osób), s. 207-216; Posiedzenie 35 (7/19 IV 1848), Spory Administracyjne: sprawa między Wincentym Orechwą, a po jego śmierci, córką jego Adelą Orechwą, przeciwko KRPiS o zaległą zapłatę za przewóz soli, s. 218-230; spór między pułk. Worobiewem a Samuelem Jakubowiczem o zwrot pobranej przez tego ostatniego zaliczki na dostawę furażu, s. 230-238; Allewiacje: dobra Bronowice z powodu wylewu rzeki Wisły, s. 238-239; Heroldia: potwierdzenie tytułu książęcego dla Kalixta Korybuta Woronieckiego, s. 240-241; prośba o przyznanie tytułu hrabiowskiego: Henryk Ostroróg, Adam i Adolf Jabłonowski, s. 241-244; przyznanie szlachectwa dziedzicznego (70 osób), s. 244-248; Posiedzenie 36 (5/17 VII 1848) Spór Jurysdykcyjny: spór między Feliksem Rzewuskim a KRPiS o zwrot kosztów poniesionych na urządzenie zakładu wód mineralnych w Busku, s. 250-259; Allewiacje: dobra Słomiki Jędrzejowskie z powodu gradobicia w 1844 r., s. 259-260; dobra Pawłowice z powodu wylewu Wisły, s. 260-261; dobra Kozienice jw., s. 261-262; dobra Raków jw., s. 263-264; dobra Syrniki allewiacja została odmówiona, s. 364-265; Heroldia prośba o przyznanie tytułu hrabiowskiego: Ludwik i Onufry (synowie Antoniego) i Władysław (syn Jana) Michałowscy, Feliks Franciszek i Kajetan Ossoliński, Leopold de Verny, s. 265-271; unieważnienie przyznanego tytułu dziedzicznego Józefowi Waruszyło, s. 271-272; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego ( 96 osób), s. 272-279; Posiedzenie 37 (5/17 VIII 1848) Spory Administracyjne: spór między Antonim Budziszewskim a KRPiS o odszkodowanie z powodu zerwania umowy dzierżawnej, s. 281-292; spór między Wincentym Gawrońskim a KRPiS o zwrot kosztów poniesionych inwestycji w dzierżawionej Ekonomii Kalwaria, s. 292-301; Allewiacje: dobra Sąspów o zmniejszenie sumy allewiacyjnej, s. 301-320; dobra Wola Woreszczyńska z powodu pożaru, s. 302-303; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (44 osoby), s. 303-307; Posiedzenie 38 (16/28 IX 1848) Spór Administracyjny: spór między Tomaszem Mroczkowskim a Zarządem Górniczym w Suchedniowie o należność za wykonane prace na zlecenie Zarządu, s. 310-367; Heroldia: odrzucenie próśb Konstantego Puchet de Puget i Zygmunta Działyńskiego o potwierdzernie tytułu, s. 367-369; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (104 osoby), s. 370-381; Posiedzenie 39 (1/13 XII 1848) Spory Administracyjne: kontynuacja sprawy T. Mroczkowskiego z posiedzenia nr 38, dostarczenie dowodów przez Mroczkowskiego, s. 384-387; spór między Szaulem Pfefferem a KRPiS o niewywiązanie się Pfeffera z umowy transportu soli z Austrii do magazynów Królestwa Polskiego, s. 387-403; Allewiacje: dobra Boleszyn półroczna ulga z powodu pożaru w 1845 r., s. 403-405; dobra Kamień z powodu wylewu Wisły, s. 405-407; dobra Tajenko z powodu wylewu Wisły, s. 407- 409; dobra Śniadków Górny i Dolny z powodu wylewu Wisły, s. 409-412; Heroldia: potwierdzenie tytułu honorowego dla rodziny Jezierskich, Wielhorskich i Starzeńskich, s. 412-424; odmowa przyznania tytułu hrabiego dla Szymona Szydłowskiego, s. 424- 426; potwierdzenie szlachectwa dziedzicznego (84 osoby), s. 426-436; Posiedzenie 40 (15/27 XII 1848) Spór Administracyjny: między Piotrem Matuszewskim a Zarządem Intendentury Armii Czynnej o zwrot kosztów wynajmu budynków, s. 439-454; Allewiacje: dobra Świeciechów z powodu wylewu Wisły, s. 454-457; dobra Glinka z powodu powodzi w 1844 i 1845 roku, s. 457-460; dobra Skarżyn z powodu wylewu Wisły, s. 460-462; Heroldia: potwierdzenie tytułu szlachectwa dziedzicznego (40 osób), s. 463-469.
- brak danych - 620
księga - brak danych -
- brak danych -
469 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
14 15 16 17

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.