^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Zebrania Ogólnego Senatu XLI-LV, 1849-1850.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 09
- brak danych -
1849-1850

1849 - 1850
polski
Posiedzenie 41 (13/25 I 1849) Spór Administracyjny: sprawa Józefa Kośmińskiego przeciwko Skarbowi o niewłaściwie potrącone opłaty od wydzierżawionych mu dochodów konsumpcyjnych Warszawy i Pragi, s. 3-36; Heroldia: przyznanie szlachectwa dziedzicznego (126 osoby), s. 37-53; Posiedzenie 42 (3/15 II 1849) Spór Administracyjny: sprawa z powództwa Józefa Gołembiowskiego przeciwko KRPiS z powodu wypowiedzenia mu w niewłaściwym czasie dzierżawy dóbr rządowych Koszuty, s. 56-83; Spór Jurysdykcyjny sprawa z powództwa Franciszka Jakubowskiego przeciwko KRPiS o przyznanie mu prawa do wydobywania rudy żelaza w dobrach rządowych Plaskowice, s. 84-106; Heroldia: przyznanie szlachectwa dziedzicznego (39 osoby), s. 106-112; Posiedzenie 43 (16/28 III 1849) Przyznanie szlachectwa dziedzicznego (37 osoby), s. 115-125; Posiedzenie 44 (17/29 V 1849) Spór administracyjny: spór ws. Mowsze Edelmana, wykonawcy robót na trakcie kowieńskim, o pretensje w kwocie 8276 r.s. i 85 kop. przeciwko Skarbowi , s. 128-210; Heroldia: potwierdzenie prawa do szlachectwa dziedzicznego (38 osoby), s. 210-221; Posiedzenie 45 (11/23 VI 1849) Ukaz Najwyższy z dnia 26 V/ 7 VI 1849 r. powołujący Dalhnena, naczelnika Armii Czynnej, do Rady Administracyjnej i OZWDRS, s. 223; Spór Jurysdykcyjny: sprawa z powództwa Franciszka Wybczyńskiego przeciwko KRPiS o rozwiązanie umowy dzierżawy dóbr Wierzbica, s. 224-232; Spór Administracyjny: sprawa z powództwa Andrzeja Węglińskiego przeciwko KRPiS o zmianę kosztów dzierżawy klucza Ruda, s. 232-245; Allewiacje: dobra Gruszczyn z powodu wylewu Wisły, s. 246-248; Heroldia: przedstawienie przez Heroldię sprawy przyznania tytułu hrabiowskiego dla Feliksa Adama Tarnowskiego i Antoniego Ankwicza, s. 248-251; zatwierdzenie prawa do szlachectwa dziedzicznego (27 osoby), s. 251-256; Posiedzenie 46 (23 VII/ 4 VIII 1849) Ukaz Najwyższy z dnia 31 V/12 VI 1849 r. mianujący marzszaków gubernialnych szlachty w Królestwie Polskim, s. 259; Spór Jurysdykcyjny: sprawa z powództwa małżonków Szydłowskich przeciwko magistratowi miasta Warszawy o zwrot długu niewyegzekwowanego z powodu uchybień w służbie, s. 259-268; Allewiacje: dobra Mściowa z powodu wylewu Wisły w 1838 r., s. 268-272; dobra Nowydwór z powodu wylewu wód, s. 272-276; Heroldia: potwierdzenie prawa do szlachectwa dziedzicznego (53 osoby), s. 276-286. Posiedzenie 47 (8/20 VIII 1849) Allewiacje: dobra Regów i Wysokie Koło z powodu wylewu Wisły, s. 299-302; Heroldia: o sposobie legalizowania wypisów z Archiwum Akt Dawnych w Krakowie, s. 302-305; o zastosowaniu art. 27 X tomu Zbioru Praw Cesarstwa do stopni oficerskich b. Wojsk Polskich, s. 305-317; przyznanie tytułu szlachectwa Ignacemu Bruszewskiemu, s. 317-321; przyznanie tytułu szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (13 osób), s. 321-327; Prośby: rozpoznanie praw do szlachectwa radcy honorowego Antoniego Wierzbickiego, s. 327-329; pozwolenie na legitymowanie się tytułem szlacheckim z powodu upływu terminu, s. 329-332; Posiedzenie 48 (19 IX/1 X 1849) Spór Jurysdykcyjny: sprawa z powództwa Fortunata Biegańskiego przeciwko Funduszowi Ogólno-Religijnemu o własność certyfikatów Komisji Likwidacyjnej, s. 335-344; Spór Administracyjny: sprawa z pozwu Adama Lipińskiego przeciwko Ordonanshauzowi Warszawskiemu o warunki dzierżawy i propinacji w dobrach Golędzinów, s. 345-365; Heroldia: potwierdzenie prawa do szlachectwa dziedzicznego (46 osoby), s. 365-381; Posiedzenie 49 (3/ 15 X 1849) Spór Administracyjny: sprawa z powództwa sukcesorów Wincentego Parzelskiego przeciwko KRPiS o zwrot nadwyżki uzyskanej w wyniku sprzedaży nieruchomości W. Parzelskiego, tytułem uzyskania zaległej przez niego opłaty dzierżawczej, s. 385-404; Allewiacje: dobra Brzozowo Stare z powodu pożaru, s. 403-406; prośby: prośba Jacka Wolskiego o pozwolenie rozpoczęcia procesu przeciwko TKZ, s. 406-409; Heroldia: przyznanie tytułu szlachectwa dziedzicznego (44 osoby), s. 409-418; Posiedzenie 50 (10/22 XII 1849) Spór Jurysdykcyjny: sprawa z powództwa Wojciecha Prendowskiego przeciwko KRPiS o koszta remontu kościoła w Jarzemanowicach, s. 421-432; Allewiacje: dobra Góra Puławska z powodu niesprecyzowanych strat, s. 433-436; dobra Siechów z powodu gradobicia, s. 436-438; odstąpienie od rekursów w sprawach allewiacyjnych dóbr Osieczko i Wólka Turzyńska, s. 439-441; Heroldia: projekt do Herbarza Rodzin Szlacheckich Królestwa Polskiego, s. 441-444; potwierdzenie przyznania tytułu szlachectwa dziedzicznego (27 osoby), s. 445-454; Posiedzenie 51 (28 I/9 II 1850) Sprawy Allewiacyjne: os. Jastrzębia z powodu pożaru, s. 457-460; dobra Brzesce, s. 46-462; Heroldia: zatwierdzenie tytułu hrabiowskiego dla rodziny Wielhorskich, Jezierskich, Starzeńskich, s. 462-467; rozpoznanie do tytułów honorowych Gabriela, Aliny, Wiktora, Leona, Augusta, Ignacego i innych Podoskich; Andrzeja i Floriana Tarłów; Jana Nepomucena, Antoniego, Feliksa oraz Walentego Duninów; Franciszka Ledochowskiego; Seweryna Uruskiego, s. 468-487; potwierdzenie prawa do tytułu szlachectwa dziedzicznego (28 osób), s. 488-500; Posiedzenie 52 (20 II/ 4 III 1850) Spory Administracyjne: spór pomiędzy Funduszem Ogólno-Religijnym a Józefem Skorupskim ws, dzierżawy dóbr Staszów, s. 503-519; Allewiacje: dobra Pomiany i Rzeszki z powodu gradobicia, s. 519-523; dobra Bystrzyca z powodu gradobicia w 1848 r., s. 523-527; dobra Poręba Mrzygłodzka z powodu pożaru, s. 527-530; Heroldia: prośba Tadeusza i Ireneusza Ogińskich o przyznanie tytułu książęcego, s. 530-534; przyznanie prawa do tytułu szlachectwa (22 osoby), s. 534-542; Posiedzenie 53 (12/24 VI 1850) Najwyższy ukaz z dnia 21 XII 1849 r., na mocy którego ustanowiony został majorat książąt warszawskich hrabiów Paskiewiczów Erywańskich w Królestwie Polskim, s. 545; Allewiacje: dobra Chruściechów i Jakubów z powodu gradobicia w 1848 r., s. 545-547; dobra Niedzieliska jw., s. 547-550; dobra Rawica jw., s. 550-552; dobra Janów z powodu gradobicia w 1845 r., s. 552-555; odstąpienie od rekursu przeciwko allewiacji przyznanej dobrom Zamoście z powodu gradobicia w 1841 r., s. 555-556; Heroldia: przyznanie prawa do tytułu szlachectwa (90 osób), s. 556-584; Posiedzenie 54 (4/16 IX 1859), Allewiacje: odstąpienie od rekursu przeciwko allewiacji przyznanej dobrom Nakło, s. 587-589; Heroldia: przyznanie prawa do tytułu szlachectwa (124 osoby), s. 589-624; Posiedzenie 55 (25 XI/7 XIII 1850) Odezwa ministra sekretarza stanu do namiestnika Królestwa Polskiego, zawiadamiająca o zatwierdzeniu w dniu 10/ 22 X 1850 r. I cz. Herbarza Rodzin Szlacheckich Królestwa Polskiego, s. 627; Spory Administracyjne: sprawa z powództwa Konstantego Łaskiego przeciwko KRPiS ws. wyrównania kosztów poniesionych na odbudowę spalonych budynków w dobrach Kleczanów, a przez niego dzierżawionych, s. 627-645; Allewiacje: dobra Staniowice z powodu gradobicia, s. 645-648; dobra Janowice i Antoniewo jw., s. 648-651; dobra Przezwody z powodu pożaru w 1848 r., s. 651-654; dobra Luchów z powodu pożaru w 1847 r., s. 654-661; Heroldia: przyznanie prawa do szlachectwa (142 osoby), s. 661-715.
- brak danych - 622
księga - brak danych -
- brak danych -
715 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
22 23 24 25

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.