^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły posiedzeń Ogólnego Zebrania Senatu 56-67.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1851-1852

1851 - 1852
polski
Posiedzenie 56 (27 I/8 II 1851) Ukaz cesarski z 30 X 1850 r. ws. mianowania hr. Jana Tołstoja, gen. Sobolewa, członkami OZWDRS; ukaz z 7 XI 1850 r. ws. mianowania senatorami OZWDRS: Józefa Drzewieckiego, Edwarda Poklękowskiego, prezesa Sądu Apelacyjnego, Józefa Borkowskiego, członka KRS; ukaz z 6/18 XI 1850 r. ws. mianowania hr. Stanisława Potockiego prezesem Heroldii Królestwa Polskiego, s. 3-5; Spory Administracyjne: spór administracyjny z pozwu Franciszka Rzewuskiego przeciwko KRPiS ws. wynagrodzenia za wystawione budowle w dobrach rządowych Busk, s. 6-48; Allewiacje: dobra Rzeczyca Ziemiańska z powodu gradobicia, s. 48-52; dobra Luborzyca jw, s. 52-58; dobra Raków jw., s. 58-61; dobra Kotlice jw., s. 61-65; dobra Czekarzewice jw., s. 65-68; miasto Terespol z powodu pożaru, s. 68-73; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy złożonych dowodów (72 osoby), s. 73-103: Posiedzenie 57 (24 II/8 III 1851) Ukaz o mianowaniu gen. Karola Witte członkiem OZWDRS, s. 106; Spory Administracyjne: spór między Klementyną Wichlińską z d. Kozietulską a KRPiS o prawo posiadania wójtostwa Brzostów, s. 106-171; Allewiacje: dobra Żurawieniec z powodu gradobicia, s. 106-171; dobra Miechowa z powodu gradobicia w 1848 r., s. 174-176; dobra Stradówek i Ułanowice z powodu gradobicia, s. 176-178; dobra Janowice jw., s. 178-181; dobra Korytnica jw., s. 181-184; odstąpienie od rekursu ws. allewiacyjnej dóbr Wilczkowice, s. 184-185; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (20 osób), s. 185-194; Posiedzenie 58 (19 IV/1 V 1851) Ukaz z 6 II 1851 r. ws. zwolnienia ze służby Malinowskiego; ukaz z 15 III 1851 r. ws. przyznania rangi radcy stanu OZWDRS Nikołaja Pawliszczewowi, s. 197-198; odezwa ministra sekretarza stanu o zatwierdzenie II części Herbarza Szlachty Królestwa Polskiego, s. 198; Allewiacje: dobra Sokoły z powodu gradobicia, s. 198-201; dobra Maków z powodu gradobicia w 1848 r., s. 201-203; miasto Lubartów z powodu pożaru, s. 203-207; dobra Grzmiąca z powodu gradobicia, s. 207-209; dobra Zielonka jw., s. 209-211; probostwo Trójca jw., s. 211-213; dobra Udrycze jw., s. 213-216; odstąpienie od rekursu ws. allewiacyjnej dóbr Tyńca, s. 216-217; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (9 osób), s. 217-223; Posiedzenie 59 (28 VI/10 VII 1851) Allewiacje: dobra Czechów z powodu gradobicia, s. 226-229; dobra Opatowiec jw., s. 229-231; dobra Korczów Mniejszy jw., s. 231-233; dobra Staniowice jw., s. 233-236; wieś Sucha jw., s. 236-239; wieś Słowiki z powodu pożaru, s. 239-243; przedmieście Łęg i Lipniki w m. Osieku z powodu wylewu Wisły, s. 243-246; Heroldia: przedstawienie Heroldii w przedmiocie godności kawalera Jana Koleckiego, s. 246-252; przedstawienie Heroldii o zatwierdzenie szlachectwa na zasadzie rozpoznanych dowodów (58 osób), s. 252-273; Posiedzenie 60 (22 XI/4 XII 1851) Allewiacje: dobra Ruda Wielka z powodu gradobicia w 1848 r., s. 276-278; dobra Wodynie jw., s. 278-281; dobra Wodynie z powodu gradobicia w 1849 r.; dobra Błotnica z powodu pożaru w 1846 r., s. 281-284; dobra Mokrzko Górne z powodu gradobicia w 1848 r., s. 284-287; dobra Andruszkowice jw., s. 287-289; dobra Sulgostów jw., s. 289-291; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (148 osób), s. 291-349; przedstawienie Heroldii ws. rozpoznania prawa do szlachectwa urzędników Królestwa Polskiego urodzonych w Cesarstwie, s. 340-349; Posiedzenie 61 (7/19 I 1852) Allewiacje: dobra Podgórze i Dzierżanów z powodu wylewu rzeki Wisły, s. 352-359; dobra Ciechomin z powodu gradobicia, s. 359-361; dobra Lścin jw., s. 362-364; dobra Malenie i Daniszewo z powodu pożaru w 1848 r., s. 364-367; probostwo Sobków z powodu gradobicia w 1848 r., s. 367-372; probostwo Radzanów jw., s. 372-375; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (52 osoby), s. 376-397; Posiedzenie 62 (14/26 II 1852) Spór Jurysdykcyjny: spór dziedzica dóbr Zarembice i Przyrów Ignacego Wołowskiego ws. uwolnienia go od opłacania Kanów Kompetycyjnych z powyższych dóbr, s. 400-425; Allewiacje: probostwo Kazanów z powodu gradobicia w 1848 r., s. 425-428; odstąpienie od rekursu ws. allewiacji dla dóbr Górzno i Złotniki Jędrzejowskie, s. 428-431; Heroldia: przedstawienie Heroldii wniosku o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (54 osoby), s. 431-449; Posiedzenie 63 (30 IV/12 V 1852) Spór Jurysdykcyjny: spór sukcesorów Jana Bełdowskiego przeciwko KRPiS o zapłatę sum w roku 1795 Zgromadzeniu Księży Dominikanów wypożyczonych, a na dobrach Lipniak i Jemielnik ubezpieczonych, s. 452-476; Spór Administracyjny: spór z powództwa dzierżawcy Jana Jezierskiego przeciwko KRP i S o wynagrodzenie za budowle wystawione w folwarku rządowym Sitków, s. 476-502; Allewiacje: probostwo Głasów? z powodu gradobicia, s. 502-504; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (63 osoby), s. 504-524; Posiedzenie 64 (12/24 V 1852) Spór Jurysdykcyjny: ws. Karola Smoczyńskiego i innych przeciwko KRPiS o wynagrodzenie szkód powstałych w wyniku wylewu Wisły, s. 527-547; Spór Administracyjny: z powództwa sukcesorów Teofila Geldnera przeciwko KRP i S o wynagrodzenie za budowle wystawione w Ekonomii Rządowej Klonów, s. 547-595; Allewiacje: dobra Dłutowa z powodu gradobicia, s. 595-599; probostwo Gorzno jw., s. 599-601; dobra Goźlin z powodu wylewu Wisły, s. 601-603; dobra Leśnica z powodu pożaru,s. 603-605; dobra Zajączkowice z powodu gradobicia, s. 605-608; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie przedstawionych dowodów (28 osób), s. 608-617; Posiedzenie 65 (19 VI/3 VII 1852) Heroldia: zatwierdzenie tytułów honorowych: tytułu książęcego Adamowi Woronieckiemu oraz jego potomstwu w linii prostej; tytułu hrabiego Kacprowi Piotrowi Aleksandrowi Potulickiemu i jego potomstwu w linii prostej; tytułu hrabiego Ludwikowi Janowi Jakubowi Małachowskiemu, Onufremu Małachowskiemu i jego synom Antoniemu i Władysławowi Ignacemu Błażejowi Józefowi oraz Janowi wraz z potomstwem w prostej linii; tytułu barona Tomaszowi Feliksowi Wyszyńskiemu i potomstwu w linii prostej, s. 620-624; Spór Administracyjny: z powództwa Antoniego Rutkowskiego przeciwko Skarbowi ws. wysokości sum płaconych z tytułu dzierżawy dóbr rządowych Koziegłowy, s. 624-67; Allewiacje: dobra Brzuza z powodu gradobicia, s. 687-691; dobra Mniszek jw., s.691-693; dobra Sulejów z powodu pożaru, s. 694-695; dobra Bogusławice z powodu gradobicia w r. 1848, s. 695-697; dobra Bielawa z powodu wylewu Wisły w 1844 r., s. 698-700; probostwo Kaszów z powodu gradobicia, s. 701-702; dobra Kazanów jw., s. 703-705; Heroldia: przedstawienie o przyznanie szlachectwa na zasadzie przedstawionych dowodów (79 osób), s. 705-733; Posiedzenie 66 (25 VIII/6 IX 1852) Allewiacje: dobra Jeżowa Wola z powodu gradobicia, s. 736-738; miasto Połaniec z powodu gradobicia i wylewu Wisły, s. 738-744; dobra Białaczew z powodu gradobicia w 1848 r., s. 744-749; dobra Mładocin Mniejszy z powodu pożaru, s. 749-751; pięć posesji w Lublinie z powodu pożaru, s. 751- 754; dobra Ossów z powodu gradobicia w 1849 r., s. 754-756; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (46 osób), s. 756-772; Posiedzenie 67 (3/15 XII 1852) Spór Jurysdykcyjny: z powództwa Józefa Godlewskiego przeciwko KRPiS o zwrot sum zapłaconych, tytułem podatku, za włościan dóbr Kidule, s. 775-803; Spór Administracyjny: ws. Benedykta Narbuta przeciwko KRPiS o pozbawienie go dzierżawy folwarku Dębszczyna, s. 803-832; Allewiacje: dobra Smardzewice z powodu gradobicia w r. 1848, s. 832-836; dobra Ceteń jw., s. 836-838; dobra Łaziska, Krzyszkowice, Gaczkowice jw., s. 838-843; dobra Łąka jw., s. 843-846; dobra Nieznanice jw., s. 846-850; Heroldia: przedstawienie Heroldii względem przyznania szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (95 osób), s. 850-886.
- brak danych - 624
księga - brak danych -
- brak danych -
886 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4
...
27 28 29 30 31

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.