^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 68-71, 1853.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1853

1853 - 1853
polski
Posiedzenie 68 (5/17 III 1853) Spór Administracyjny: ws. Teodora Meyera przeciwko KRPiS o przywrócenie mu praw do wieczystej dzierżawy kolonii nr 1 we wsi Glinno w Ekonomii Boryszewo, s. 3-37; Allewiacje: dobra Mniszków z powodu gradobicia w 1848 r., s. 37-40; dobra Jędrzejewice jw., s. 40-42; Heroldia: przedstawienie Heroldii względem zatwierdzenia Rajskich v. Rejskich w godności barońskiej, s. 42-48; przedstawienie Heroldii o potwierdzeniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów, s. 49-65; Posiedzenie 69 (25 VII/6 VIII 1853) Allewiacje: dobra Samoklęski z powodu gradobicia w 1848 r., s. 68-71; dobra Radzików i folwark Czuryły jw., s. 71-75; dobra Baranów jw., s. 75-79; Heroldia: przedstawienie Heroldii o zatwierdzeniu tytułów honorowych- hrabiów dla Stanisława Kostki Władysława Kazimierza Rawita Ostrowskiego, Wiktora Wacława Starzeńskiego, s. 79-90; przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów (107 osób), s. 90-126; Posiedzenie 70 (28/9 XI 1853) Spór Administracyjny: między Adolfem Lövenbergem a KRPiS ws. wynagrodzenia za prace przy bulwarze pod Płockiem, s. 129-152; Allewiacje: dobra Huciska z powodu gradobicia, s. 152-155; dobra Zagajewo i Korolów z powodu pożaru, s. 155-158; dobra Wodynie i Zelek z powodu gradobicia w 1850 r., s. 158-161; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów (103 osoby), s. 161-196; Posiedzenie 71 (15/27 XII 1853) Projekt zmian i uzupełnień w "Prawie o szlachectwie" zatwierdzonym 1836 r., s. 199-236.
- brak danych - 626
księga - brak danych -
- brak danych -
236 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.