^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu LXXII-LXXIX.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 17
- brak danych -
1854

1854 - 1854
polski
Posiedzenie 72 (23 I/4 II 1854) Allewiacje: dobra Zawitała z powodu gradobicia w 1844 r., s. 3-5; Heroldia: wpisanie familii Uruskich do ksiąg szlachty , s. 5-7; Przyznanie tytułu barona Konstantemu Judytowi Puszet de Puget, s. 8-13; sprawa wykreślenia z ksiąg szlacheckich Juliana Kłoczewskiego,, s. 14-18; sprawa wykreślenia z ksiąg szlacheckich Józefa Masłowskiego, s. 81-21; przeniesienie Jerzego de Struve z Ksiąg Szlachty przed ogłoszeniem do Ksiąg Szlachty po ogłoszeniu prawa, s. 21-24; przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (114 osób), s. 24-63; Posiedzenie 73 (25 V/6 VI 1854) Ukaz z dnia 9/21 III 1854 r. mianujący hrabiego Rüdigera, pełniącego obowiązki namiestnika Królestwa Polskiego i przewodniczącego Rady Administracyjnej członkiem Ogólnego Zebrania WDRS, s. 66-67; Spór Administracyjny: spór między Janem Rzeszotarskim a KRPiS oraz miastem Sieradz ws. zakupu gruntów w obrębie miasta Sieradza leżących, s. 67-160; Allewiacje: dobra Jeziorowice z powodu gradobicia w 1848 r., s. 160-163; dobra Dąbrowica z powodu gradobicia w 1848 r., s. 163-166; dobra Dziewule z powodu gradobicia w 1849 r., s. 166-168; dobra Sadków jw., s. 168-171; dobra Dębice z powodu pożaru, s. 171-176; dobra Kozłówek z powodu gradobicia w 1848 r., s. 176-178; dobra Łysaków z powodu gradobicia i wylewu wód, s. 178-182; dobra Grotniki z powodu wylewu Wisły, s. 182-184; dobra Kobylany z powodu gradobicia w 1848 r., s. 184-187; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (166 osób), s. 188-243; Posiedzenie 74 (26 VI/ 8 VII 1854) Projekt do prawa o przysięgach w Królestwie Polskim, s. 246-281; Rekurs od decyzji wydziału celnego przy kancelarii namiestnika Królestwa Polskiego w przedmiocie konfiskaty towarów przewożonych przez Alberta Goeblera, s. 281-285; Allewiacje: dobra Żelechów z powodu gradobicia w 1849 r., s. 286-290; dobra Komorów z powodu gradobicia w 1851 r., s. 286-290; Heroldia: prośby o pozwolenie rozpoznania dowodów na szlachectwo nieprzedstawionych we właściwym terminie, s. 294-303; przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (40 osób), s. 303-318. Posiedzenie 75 (22 VII/ 3 VIII 1854) Spór Administracyjny: spór Józefa Wiszniewskiego przeciwko KRPiS o należności z czasów dzierżawy dochodów konsumpcyjnych i propinacyjnych m. Piotrkowa, s. 321-356; Allewiacje: dobra Zakrzówek z powodu pożaru w 1848 r., s. 356-360; dobra Łomianki z powodu wylewu Wisły, s. 360-364; dobra Neledów z powodu gradobicia, s. 364-368; dobra Radków z powodu pożaru, s. 368-371; miasto Kłobucko z powodu gradobicia, s. 371-374; Heroldia: powtórne przedstawienie do zatwierdzenia praw szlacheckich przez Ogólne Zebranie Senatu Pawła Ligęzy, s. 374-376; przedstawienie Heroldii względem przyznania szlachectwa na mocy złożonych dowodów (28 osób), s. 376-387. Posiedzenie 76 (31 VII/ 12 VIII 1854) Projekt do przepisów o sposobie wykonywania przysięgi na wierność służby oraz na wierność poddaństwa w Królestwie Polskim, s. 390-395; Posiedzenie 77 (1/13 IX 1854) Spór Administracyjny: spór Tomasza hr. Łubieńskiego przeciwko KRPiS o zwrot kaucji ustanowionej za dzierżawę dochodów konsumpcyjnych miasta Ozorkowa, s. 398-412; spór Edwarda Lamprechta przeciwko KRP i S o zwrot sum pobranych za prawo wolnego wlewu na wiatrkau w dobrach Leszcze, s. 412-422; Allewiacje: probostwo w dobrach Korytnica z powodu gradobicia w 1848 r., s. 422-424; dobra Jagodne i Grzybowa Góra z powodu gradobicia w 1851 r., s. 424-426; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy złożonych dowodów (66 osób), s. 426-445. Posiedzenie 78 (27 IX/ 9 X 1854) Spory Administracyjne: spór [Maurycego] Koniara przeciwko KRP i S o zwrot kosztów poniesionych przezeń na budowę mostu w dobrach Chlewiska, s. 448-474; spór Bolesława Kujawskiego przeciwko KRP i S o przyłączenie do dzierżawy trzech wsi tytułem wynagrodzenia za poniesione koszta na meliorację dóbr Olszanka, s. 474-490; Allewiacje: dobra Wola Boglewska z powodu pożaru w 1851 r., s. 491-494; dobra Hajowniki z powodu gradobicia w 1851 r., s. 495-500; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy przedstawionych dowodów (18 osób), s. 500-507. Posiedzenie 79 (18/ 30 XI 1854) Nominacje: mianowanie hrabiego Skarbka dyrektorem głównym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, s. 510; Heroldia: zatwierdzenie tytułu hrabiego dla Stanisława Kostki Władysława Kazimierza Rawity Ostrowskiego, s. 511; zatwierdzenie tytułu hrabiego dla Wacława Starzeńskiego, s. 512; Spory Administracyjne: spór Delfiny Teleśnickiej przeciwko KRPiS o warunki dzierżawy domu w Warszawie, s. 513-550; Allewiacje: gmina Szywy z powodu gradobicia, s. 551-552; miasto Krzepice z powodu gradobicia, s. 553-561; folwark Sielce z powodu gradobicia w 1850 r., s. 561-563; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na podstawie złożonych dowodów (69 osób), s. 563-583.
- brak danych - 628
księga - brak danych -
- brak danych -
583 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia; brak protokołu z posiedzenia nr 80.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
8 9 10 11 12
...
18 19 20 21

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.