^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Senatu LXXXI-LXXXIV.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 19
- brak danych -
1855

1855 - 1855
polski
Posiedzenie 81 (6/18 IV 1855) Sprawa celna Abrahama Abramskiego o zwrot skonfiskowanych mu przez Komorę Filipowską 50 sztuk półimperiałów oraz 801 rubli srebrnych, s. 3-17; Spory Administracyjne: spór Ksawerego Cimnołońskiego przeciwko Skarbowi Królestwa o zwrot rs. 1077 k. 53 za zabrane mu drzewo budowlane, s. 18-39; spór Antoniego Zembrzuskiego przeciwko Skarbowi Królestwa z tytułu dzierżawy klucza Krzywowierzba, o wynagrodzenie w sumie sr. 2134, s. 39-65; Allewiacje: sprawa allewiacyjna dla dóbr Przęcław w gub. radomskiej na sr. 114 k. 60 (przyznanie dodatkowej ulgi z powodu klęski gradobicia w r. 1852 ), s. 66-70; dobra Krynice o wyłączenie spod ulgi, s. 70-73; Heroldia: przyznanie Antoniemu Ostrowskiemu tytułu hrabiowskiego, s. 73-78; przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (112 osób), s. 78-113. Posiedzenie 82 (11/ 23 V 1855) Sprawa celna starozakonnej (Etty) Heilpern o sekretny przewóz przez Komorę Celną Granica brylantów i innych rzeczy, s. 116-144; Spór Administracyjny: spór Franciszka Dziewulskiego o pretensje w kwocie r.s. 9447 kop. 71 1/2 z tytułu oczynszowania dóbr (rządowych Hola) na sumę 900 r.s. rocznie, s. 144- 161; Spór Jurysdykcyjny: spór w sprawie małżonków Korzeniowskich o uwolnienie ich od płacenia 1/4 części na rzecz Kościoła z sukcesji po księdzu (Jakubie) de Tylii pozostałej, s. 162-171; Allewiacje: dla probostwa Strzegowa o wyłączenie r.s. 1 k. 22 1/2 tj. zmniejszenie o tę kwotę sumy ulgi przyznanej probostwu z powodu klęski gradobicia w 1848 r., s. 172-174; mieszkańców miasta Latowicza o wyłączenie z ulgi kwoty rs. 551 k. 41, s. 175-180; dóbr Podolany o potwierdzenie wyroku I Instancji, w którym allewianowano podatki na sumę rs. 499 kop. 15 z powodu klęski pożaru w 1852 r., s. 180-184; dobra Obory i Wągrodno z powodu wojny 1831 r., s. 185-190; mieszczanie os. Jastrzębia z powodu gradobicia, s. 191; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na zasadzie przedstawionych dowodów (33 osoby), s. 194-207. Posiedzenie 82 (powinno być 83) (23 VII/ 4 VIII 1855) Zatwierdzenie 8 XII 1854 r. decyzji Rady Państwa w Departamencie Spraw Królestwa Polskiego, potwierdzającej godność barona dla Konstantego Judyta Puszeta de Puget wraz z potomstwem, s. 210; odezwa ministra sekretarza stanu pozwalająca Janowi Koleckiemu używać osobiście tytułu kawalera nadanego mu przez Napoleona i polecająca wpisanie go z tym tytułem do Ksiąg Szlachty Osobistej Królestwa Polskiego, s. 210-211; Sprawy Celne: rekurs wniesiony przez starozakonnych: Szapsia Rychtera, Mendla Solnego, Jankiela Libermana i Ety Szaulowicza do OZWDRS od wyroków wydziału solnego kancelarii namiestnika Królestwa Polskiego, konfiskujących znalezione przez nich towary, s. 211-213; Allewiacje: dobra Boleszyn z powodu gradobicia w 1850 r., s/214-222; dobra Popiecze z powodu gradobicia, s. 222-227; probostwo Łoździeje i folwark Jasionówka z powodu gradobicia w 1852 r., s. 227-231; dobra Krasienin z powodu gradobicia, s. 231-235; Heroldia: przyznanie szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (56 osób), s. 236-251. Posiedzenie 83 ( 25 VII/ 6 VIII 1855) Spór Administracyjny: Karola Smoczyńskiego, właściciela dóbr Moczydłów, przeciwko Skarbowi Królestwa z powodu strat powstałych podczas wylewu Wisły w 1844 r., s. 254-288; Heroldia: zatwierdzenie w godności hrabiowskiej familii Miączyńskich, s. 289-303. Posiedzenie 84 (28 XI/ 10 XII 1855) Spór Administracyjny: spór z powództwa Aleksandra Fijałkowskiego, dzierżawcy dóbr Pękosławice, przeciwko Skarbowi o wynagrodzenie w kwocie rs. 457 kop. 87 z procentami za odbudowany wiatrak, s. 306-328; Allewiacje: dobra Perespa z powodu niedokładności w obliczeniach , s. 328-335; dobra Raków, Wolica i Węglenice z powodu gradobicia w latach 1842, 1844, 1845, s. 336-340; dobra Pratulin z powodu gradobicia, s. 340-346; mieszkańcy m. Serokomli z powodu gradobicia, s. 346-349; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (128 osób), s. 349-387.
- brak danych - 630
księga - brak danych -
- brak danych -
387 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
kopia
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7
...
11 12 13 14

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.