^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 85-91, 1856.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
1856

1856 - 1856
polski
Posiedzenie 85 (9/ 21 II 1856) Ukaz cesarski z 20 I 1856 r. ws. mianowania ks. Michała Gorczakowa namiestnikiem Królestwa Polskiego, s. 3-5; Projekt do zmian i uzupełnień prawa z r. 1836 o szlachectwie w Królestwie Polskim, s. 6-10; Heroldia: zatwierdzenie tytułu hrabiego Antoniemu Rawicie Ostrowskiemu, s. 11-14; prośba mieszkańca z gub. kijowskiej Franciszka Wojno o rozpoznanie praw jego do szlachectwa, s. 15-20; Spory Administracyjne: sprawa defraudacyjna sukcesorów Jana Daniela Wedemana, s. 21-62; spór z powództwa Gawrońskiego przeciwko Skarbowi z tytułu dzierżawy Ekonomii Kalwaria, s. 63-96; Allewiacje: sprawa dóbr Strzemieszyce na sumę rs. 255 kop. 88, s. 96-100; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (50 osób), s. 101-120; Posiedzenie 86 (7/ 19 III 1856) Sprawa pomiędzy ordonanshauzem warszawskim a Adamem Lipińskim, b. dzierżawcą karczmy Pelcowizna, s. 123-148; Allewiacje: dobra Oleśnica z powodu gradobicia w 1827 r., s. 149-164; Heroldia: unieważnienie świadectw na szlachectwo wydanych Zajkowskim, s. 165-172; przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (11 osób), s. 174-180; Posiedzenie 87 (26 III/ 7 IV 1856) Sprawa defraudacyjna przeciwko poddanemu pruskiemu Janowi Piehl z powodu przemytu pieniędzy na sumę rs. 930 kop. 40, s. 183-190; Sprawa defraudacyjna przeciwko Abramowi Abramskiemu o przemyt półimperiałów 50 sztuk i monet srebrnych rs. 801 kop. 40, s. 190-209; Allewiacje: dobra Ruskie z powodu gradobicia w 1851 r., s. 210-212; dobra Popów z powodu gradobicia w r. 1849, s. 212-218; dobra Sagów z powodu gradobicia, s. 218-222; Heroldia: przedstawienie Heroldii o zatwierdzeniu szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (7 osób), s. 22-227; Posiedzenie 88 (28 V/ 9 VI 1856) Spory Jurysdykcyjne: spór z powództwa Walentego Osińskiego względem kierunku koryta Warty w granicach jego dóbr Koźmin, s. 230-263; sprawa celna o tajemne przewiezienie pieniędzy w sumie rs. 777 kop. 45 przez starozakonnego Jakuba Brysza, s. 264-290; Allewiacje: dobra Pielaszów z powodu gradobicia, s. 291-295; mieszkańcy m. Brześcia z powodu pożaru w 1839 r., s. 295-297; Heroldia przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy rozpoznanych dowodów (34 osoby), s. 297-310; Posiedzenie 89 (25 VII/ 6 VIII 1856) Spory Administracyjne: sprawa sukcesorów Jastrzębskich przeciwko Skarbowi ws. przyznania Wiktorowi Jastrzębskiemu dóbr Śniadów v. Smłodów, nalężących niegdyś do Tomasza Jastrzębskiego, s. 314-334; Allewiacje: dobra Szawły z powodu gradobicia w 1849 r., s. 334-337; Heroldia: przyznanie tytułu hrabiego rodzinie Tarłów, s. 338-352; o zatwierdzeniu Rajskich v. Rejskich w godności barońskiej, s. 352-360; przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na zasadzie złożonych dowodów (28 osób), s. 360-372; Posiedzenie 90 (8/ 20 X 1856) Spór Jurysdykcyjny: spór ws. sukcesorów biskupa Goldmana, s. 375-380; Allewiacje: dobra Studzianka z powodu gradobicia, s. 380-385; włościanie wsi Jakówka z powodu gradobicia, s. 385-388; Heroldia: przedstawienie Heroldii względem przyznania szlachectwa na mocy złożonych dowodów (29 osób), s. 389-402; Posiedzenie 91 (10/ 22 XII 1856) Spory Administracyjne: Skarb przeciwko Józefowi Bocheńskiemu o zwrot rs. 1101 kop. 54 z tytułu niedotrzymania warunków stypendium rządowego na naukę we Fryburgu, s. 405-421; spór Wyszyńskiego przeciwko Skarbowi o wynagrodzenie start na sumę rs. 9037 z tytułu zaaresztowania drewna poniesionych, s. 421-426; Spór Jurysdykcyjny: spór Prokuratorii przeciwko sukcesorom biskupa Pawłowskiego, s. 426-444; Allewiacje: folwark Sobótka Plebańska z powodu gradobicia w 1854 r., s. 445-447; dobra Podgaje Szkałbmierskie z powodu gradobicia w 1853 r., s. 448-451; odstąpienie od rekursu ws. allewiacji dóbr Słopiec, s. 451-462.
- brak danych - 632
księga - brak danych -
- brak danych -
462 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.