^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 92-95.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 24
- brak danych -
1857

1857 - 1857
polski
Posiedzenie 92 (7/19 III 1857) Postanowienie najwyższe z 25 VI/ 7 VII 1856 r. ws. rozpatrywania próśb o udowodnienie szlachectwa mino upływu terminu prekluzyjnego przy uwzględnianiu okoliczności oraz "dobrego ich (proszących) prowadzenia się w czasie rewolucji i w późniejszym czasie", s. 3-4; Odezwa ministra sekretarza stanu z 9/21 II 1857 r. zawiadamiająca o przejrzeniu przez cesarza, nadesłanego mu przez naczelnego prokuratora OZWDRS protokołu posiedzenia z dnia 10/ 22 XII 1856 r., s. 4; Spór Jurysdykcyjny: spór Skarbu przeciwko Kazimierzu Łempickiemu o rachunki z dzierżawy dóbr Gierczyce, s. 5-22; Sprawa celna z powodu konfiskaty przez komorę w Wierzbołowie saletry Fryderykowi Gotkiewiczowi , s. 22-40; spór Franciszka Miłkowskiego, b. kasjera Magistratu m. Sandomierza, przeciwko Skarbowi o zwrot kaucji w kwocie rs. 363 kop. 98, s. 40-51; Allewiacje: dobra Tąpkowice z powodu gradobicia, s. 51-53; dobra Studzianka z powodu gradobicia w 1856 r., s. 53-57; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy złożonych dowodów (33 osoby), s. 58-71; Posiedzenie 93 (2/ 14 V 1857) Spory Jurysdykcyjne: spór Wilhelma Orsettiego przeciwko Skarbowi ws. praw propinacyjnych w dobrach Topola- Zabrodnia, s. 74-98; Allewiacje: dobra Dziadkowskie z powodu gradobicia w 1849 r., s. 99-106; mieszkańcy miasta Przerośl z powodu pożaru, s. 106-109; włościanie wsi Fornetka z powodu gradobicia w 1855 r., s. 109-111; dobra Krzymowa z powodu wylewu Wisły, s. 111-113; Heroldia: o tytule hrabiowskim rodziny Gomolińskich, s. 113-118; przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów (15 osób), s. 1180125; Posiedzenie 94 (11/23 VII 1857) Spór Administracyjny: spór sukcesorów Jastrzębskich przeciwko Skarbowi o zwrot dóbr pojezuickich Śniadów lub stosowne wynagrodzenie, s. 128-158; Spór Jurysdykcyjny: spór Józefa Wyszyńskiego przeciwko Dyrekcji Ubezpieczeń ws. wyższego wynagrodzenia za zgorzałe budowle na folwarku Lurowizna, s. 158-179; Allewiacje: dobra Budziska z powodu wylewu rzeki, s. 179-184; probostwa w Cudzynowicach z powodu gradobicia, s. 186-186; dobra Czarnów z powodu gradobicia, s. 187-191; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów (60 osób), s. 191-214;
Posiedzenie 95 (9/21 XII 1857) Spory Jurysdykcyjne: spór pomiędzy Józefem Czaplickim, b. posiadaczem kolonii Czaple, a Skarbem o zwrot tejże kolonii, s. 217-238; spór sukcesorów (Abrahama) Zimberga o ściągniecie kosztów stempla, s. 238-248; Spór Administracyjny: spór sukcesorów Ignacego Słanko przeciwko Skarbowi o wynagrodzenie w sumie rs. 5644 z tytułu dzierżawy dóbr Goszczyn, s. 248-279; Allewiacje: dobra Jedlonka z powodu gradobicia w 1855 r., s. 279-281; dobra Malice - Kościelne z powodu gradobicia, s. 281-282; dobra Podgaje odwołanie się KRP i S od założonego wcześniej rekursu od wyroku Sądu Administracyjnego gub. radomskiej, s. 283-284; dobra Pogorzele - Chmiele z powodu gradobicia, s. 284-287; dobra Zdanów jw., s. 287-289; dobra Samborzec jw., s. 289-292; dobra Zaremby - Grzymały jw., s. 292-295; dobra Rosochate - Kościelne jw., s. 296-298; mieszkańcy os. Jastrzębia z powodu pogorzeli w 1847 r., s. 298-304; Heroldia: wykreślenie z Ksiąg Szlachty gub. warszawskiej Franciszka Smolińskiego, s. 304-308; wykreślenie z Ksiąg Szlachty gub. warszawskiej Walentego Wojczyńskiego, s. 3088-313; przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy złożonych dowodów (50 osób), s. 314-334.
- brak danych - 634
księga - brak danych -
- brak danych -
334 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.