^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 96-103.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 26
- brak danych -
1858

1858 - 1858
polski
Posiedzenie 96 (3/15 II 1858) Sprawozdanie Komisji Przygotowawczej ws. stanu prac nad nową klasyfikacją urzędników w związku z ukazem cesarskim o szlachectwie dziedzicznym z 11 VI 1854 r., s. 3-9; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów (30 osób), s. 10-23; Posiedzenie 97 (10/22 II 1858) Allewiacje: dobra Popów z powodu pożaru, s.45-50, dobra Samostrzałów z powodu gradobicia, s. 50-53; Posiedzenie 98 (8/ 20 V 1858) Odezwa ministra sekretarza stanu w przedmiocie protokołu OZ z 10/ 22 lutego rb., s. 56-57; odezwa ministra sekretarza stanu komunikująca zdanie Rady Państwa w interesie baronów Rejskich, s. 57-58; Spory Jurysdykcyjne: spór Karola Godefroi przeciwko Skarbowi o zahipotekowanie jego praw do wieczystej dzierżawy osady i wsi Siemiczno, s. 58-69; spór o spadek po śp. księdzu biskupie augustowskim Straszyńskim pozostały, s. 69-74; spór Aleksandra Uszyńskiego przeciwko Skarbowi o wynagrodzenie szkód z tytułu osuszenia błot zwanych Pale v. Pliny nad rzeką Dawinia poniesionych, s. 74-85; Allewiacje: 8 wsi w pow. ostrołęckim z powodu gradobicia, s. 85-88; dobra Dobiesławice z powodu jw., s. 88-91; odstąpienie od rekursu w sprawach allewiacyjnych dóbr Nikisiałka Duża, Rzeplin, Gabułłów, Czarkowa, Szczytniki, Lubań, s. 91- 93; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa na mocy złożonych dowodów (12 osób), s. 93-99; Posiedzenie 99 (14/26 VII 1858) Odezwa ministra sekretarza stanu, zawiadamiająca, że Najjaśniejszy Pan raczył przejrzeć protokół OZ z dnia 8/ 20 V r.b., s. 100-102; Spory Administracyjne: spór Karola Kurtza przeciwko Skarbowi o pretensje z dzierżawy koszernego na sumę rs. 75959, s. 102-122; spór Jana Witkowskiego, dzierżawcy, przeciwko Skarbowi o wynagrodzenie za odebrane łąki na sumę rs. 4956, s. 122-137; spór Herszka Landau przeciwko Skarbowi z tytułu dzierżawy podatku konsumpcyjnego w m. Radomiu, o pretensje na sumę rs. 8772, s. 138-150; Allewiacje: dobra Siesławice z powodu gradobicia w r. 1845, s. 150-152; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa dziedzicznego (48 osób), s. 152-171; Posiedzenie 100 (6/ 18 XI 1858) Rozkazy najwyższe: najwyższe imienne ukazy do Rządzącego Senatu: 1 X 1858r., mianowanie senatorami WDRS: Gościńskiego i Aleksandra Kruzensterna; mianowanie Nikołaja Pawliszczewa, naczelnego prokuratora OZWDRS, członkiem Senatu i zastąpienie go na dotychczas zajmowanym stanowisku przez Juliusza Enocha, referenta OZWDRS, s. 174-175; Projekt do ukazu o nabywaniu szlachectwa (dotyczy ukazu z 25 VI/7 VII 1836 r.), s. 176-227; Projekt do ukazu o dowodach dawnego szlachectwa, s. 227-246; Druga kopia protokołu posiedzenia nr 100, s. 247-294; Posiedzenie 101 (22 XI/4 XII 1858) Projekt ustawy o służbie cywilnej w Królestwie Polskim, sporządzony przez oddzielny Komitet złożony z członków wszystkich władz naczelnych Królestwa pod prezydencją radcy tajnego, senatora F. Dminitrewa, s. 297-306; Posiedzenie 102 (27 XI/ 9 XII 1858) Projekt ustawy o służbie cywilnej w Królestwie Polskim, sporządzony przez oddzielny Komitet złożony z członków wszystkich władz naczelnych Królestwa pod prezydencją radcy tajnego, senatora Dminitrewa, s. 309-342; Posiedzenie 103 (15/27 XII 1858) Sprawa celna Aarona Schlesingera o nieprawne przywóz monety srebrnej w ilości rs. 5165 kop. 40, do Prus, s. 345-361; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów (31 osób), s. 361-373.
- brak danych - Brak
księga - brak danych -
- brak danych -
373 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.